Terveyspalvelut ➔ Kotiin tarjottavat palvelut ➔

Yöpartio

Yöpartio tekee suunniteltuja asiakaskäyntejä asiakkaiden/potilaiden kotiin ja tarvittaessa kaikkiin palvelutaloihin, myös yksityisiin palvelutaloihin. 

Yöpartio työskentelee joka päivä klo 20.30 - 07.00. Käynneillä tehdään jatkuvaa avuntarpeen arviointia ja avuntarpeen muuttuessa yöpartio ottaa yhteyttä hoidosta vastaavaan tahoon. Yöpartion asiakkaana/potilaana ollaan sovittu ajanjakso. Kun asiakkaan/potilaan yöaikaisen avun tarve ei enää täytä kriteereitä, käynnit lopetetaan. Asiakkaan/potilaan kotiutuessa sairaalasta on tieto sieltä ilmoitettava hoitavalle taholle. Yöpartio vastaa yöaikana turvapuhelinasiakkaiden tekemiin hälytyksiin kantakaupungin, Lohtajan ja Kälviän alueilla. Tällä palvelulla turvataan asiakkaan/potilaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään.


Yhteystiedot

Hoitava yksikkö ottaa yhteyttä optimointiin/yöpartioon ja sopii käynneistä.

Muissa asioissa yhteys: palveluesimies Maija Luoto
puh. 044 730 7646