Terveyspalvelut ➔ Yleislääketieteen osastot ➔

Yleislääketieteen osastot

Soiten yleislääketieteen osastot sijaitsevat:

Yleislääketieteen osastohoito vastaa potilaiden perusterveydenhuollon akuuttihoidosta, toimintakyvyn kartoituksesta, kuntoutuksesta ja erikoissairaanhoidon jälkeisestä hoidosta.  

Hoitoon osastolle tullaan lääkärin lähetteellä. Hoito ja kuntoutus lähtee potilaan tarpeista ja se toteutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan.

Osastojakson aikana pyritään tukemaan ja ylläpitämään asiakkaan jäljellä olevaa toimintakykyä kuntouttavan työn keinoin. Hoito ja kuntoutumisen tukeminen toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä potilaan hoito- ja kuntoutumistarpeiden mukaisesti.