Terveyspalvelut ➔ Yleislääketieteen osastot ➔

Yleislääketieteen osasto Y0 YLE, Kokkola

Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan yleislääketieteen alaan kuuluvia sekä palliatiivista ja saattohoitoa tarvitsevia potilaita. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole. Osasto on saanut palliatiivisen erityispätevyysyksikön tunnustuksen vuonna 2016.

Osastolla on yhteensä 23 potilaspaikkaa. Osastohoitoon tullaan joko päivystyksellisesti tai jatkohoitoon esim. muilta erikoisaloilta. Osastohoito edellyttää lääkärin lähetettä tai palliatiivisen poliklinikan potilaan kanssa tehtyä sopimusta tukiosaston käytöstä, jolloin erillistä lähetettä ei tarvita. Tukiosaston käyttö koskee saattohoidossa olevia tai palliatiivisia potilaita, silloin kun potilaan oireet vaativat osastohoitoa.

Osaston toiminnan tavoitteena on edistää potilaan terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua ottaen huomioon myös hänen läheistensä hyvinvointi ja jaksaminen, joka pitää sisällään saattohoitopotilaiden omaisten ja läheisten saattamista elämään potilaan kuoleman jälkeen. Osastohoito tähtää selviytymiseen omassa kodissa tai muussa tarkoituksenmukaisessa ympäristössä. Osastoilla tapahtuvan hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on aina ensisijaisesti se, että potilas pärjää kotona tai muussa ympäristössä, josta hän on hoito- tai kuntoutusjaksolle tullut joko ilman palveluita tai erilaisten palveluiden turvin.

Osastolla kehitetään potilaslähtöistä hoitotyötä ja kuntoutusta yleislääketieteellisille sekä palliatiivisille että saattohoitopotilaille. Kehittämiseen kuuluu myös lääkehoidon kokonaisarviointityötä eli lääkehoidon seurantaa, vaikutusten arviointia ja lääketurvallisuuden edistämistä yhdessä osastofarmaseutin kanssa.

Osasto tekee yhteistyötä alueemme eri toimijoiden kanssa mm. muiden erikoissairaanhoidon erikoisalojen, avoterveydenhuollon, sosiaalityöntekijän, sairaalapastorin, osastofarmaseutin, palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan kanssa sekä syöpäyhdistyksen kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat mm. Oulun yliopistollinen sairaala sekä muut sairaalat.

Hoitomaksut

Lyhytaikaisesta osastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu.Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Mariankatu 16-20,
67200 Kokkola
y-siipi, 0 krs. (opaskartta).

Hoitohenkilökunta / tiedustelut:
Yleislääketieteelliset potilaat
puh. 06 828 7606
Palliatiiviset ja saattohoitopotilaat
puh. 06 828 7605

Faksi (06) 8352 210

Osastonsihteeri
puh. 044 730 7618
 
Apulaisosastonhoitaja
Satu Hänninen
puh. 040 489 2005

Osastonhoitaja/
Vastuualuejohtaja
Disa Penttilä
puh. 044 730 7619
arkisin klo 8 - 16

Osastonlääkäri
(Ajanvaraus osastosihteeriltä
arkisin klo 8-16)Vierailuajat

Osaston yleiset vierailuajat ovat klo 13.00 – 15.00 ja 17.00 – 19.00.
Muuten vierailuajoista sovitaan hoitohenkilökunnan kanssa erikseen.

Toivomme, että omaiset/läheiset sopivat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka tiedottaa toisia omaisia/läheisiä potilaan voinnista/tilanteesta. Osastosihteerin kanssa voi sopia keskusteluajan lääkärin kanssa hoitoon liittyvistä asioista.

Vierailu korona-aikana

Koronatilanteen takia Soiten yksiköissä on rajoitettu vierailu. Suojaamme sairaita ja ikäihmisiä. Max. 2-3 oireetonta vierailijaa kerralla. Koronaan liittyviä hygieniaohjeita on noudatettava huolellisesti vierailun aikana. Käytä kasvomaskia. Lisäohjeita saat henkilökunnalta.