Terveyspalvelut ➔ Yleislääketieteen osastot ➔

Yleislääketieteen osasto, Tunkkari

Tunkkarin yleislääketieteen osasto palvelee koko Keski-Pohjanmaan maakuntaa ja osastolla on 24 hoitopaikkaa. Pääosa potilaista on hoidonporrastuksen mukaisia akuuttihoidon seuranta-, tutkimus- sekä jatkohoidossa olevia potilaita, jotka eivät pärjää ilman sairaanhoidollista apua, mutta eivät tarvitse labra-, rtg- ja lääkäripalveluja 24/7. Tunkkarilla on lääkäri-, laboratorio- ja röntgen-palvelut saatavilla ma-pe virka-aikana.

Tunkkarin yleislääketieteen osastolla toteutetaan kuntouttavaa työotetta ja potilaita kannustetaan ja ohjataan mahdollisuuksien mukaiseen omatoimisuuteen. Osaston profiilitavoite on ortopedinen kuntoutusyksikkö ja osasto tekeekin tiivistä yhteistyötä Perhonjokilaakson kotisairaalan, kuntoutusyksikön, kotihoidon, palvelutalojen, SAS-työryhmän, kotiuttamiskoordinaattorin ja potilaiden omaisten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.


Vierailut

Tavoitteellinen vierailuaika on ma-su klo 13-19, jolloin potilaiden omaiset, sukulaiset ja tuttavat ovat tervetulleita vierailuille. Kiinteistössä ei ole kioskia/kanttiinia ja kauempaa tulleet potilaiden omaiset voivat tarvittaessa aterioida henkilökuntaruokalassa sen avoinna ollessa (ma-pe klo 10.30-12.15) ostamalla vierasaterialipukkeen terveyskeskuksen keittiöltä.


Hoitomaksut

Lyhytaikaisesta osastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu.

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari


Postiosoite
Tunkkarin terveyskeskus
Vuodeosasto
Mäntöläntie 2
69730  TunkkariOsasto/moduli 1
sairaanhoitaja
puh. 040 804 5131

Osasto/moduli 2
sairaanhoitaja
puh. 040 804 5132

Palveluesimies
Asta Pilvilampi
puh. 040 804 5134

Apulaisosastonhoitaja
Sari Lehtisalo
puh. 040 804  5935

Osastonsihteeri
ma - pe klo 8 - 16
puh. 040 804 5130

Vierailu korona-aikana

Koronatilanteen takia Soiten yksiköissä on rajoitettu vierailu. Suojaamme sairaita ja ikäihmisiä. Vierailut vain sovitusti. Max. 2-3 oireetonta vierailijaa kerralla. Koronaan liittyviä hygieniaohjeita on noudatettava huolellisesti vierailun aikana. Käytä kasvomaskia. Lisäohjeita saat henkilökunnalta.