Terveyspalvelut ➔ Yleislääketieteen osastot ➔

Yleislääketieteen osasto Y1 YLE, Kokkola

Tervetuloa yleislääketieteen osastolle Y1YLE (entiseltä nimeltään yleislääketieteen osasto 1). Osastomme vastaa potilaiden yleislääketieteen alaan kuuluvasta akuuttihoidosta, toimintakyvyn kartoituksesta ja kuntoutumisen tukemisesta. 

Osastolla on 23 potilaspaikkaa. Osastohoitoon tullaan joko päivystyksellisesti tai jatkohoitoon esim. muilta erikoisaloilta. Osastohoito edellyttää lääkärin lähetettä. Yleislääketieteen alaan kuuluvia tyypillisiä potilasryhmiä osastollamme ovat infektiopotilaat ja monisairaat iäkkäät erilaisia esim. sydän- ja verisuonisairauksia sairastavat potilaat. Osastolla toimii psykogeriatrinen arviointiyksikkö, jossa mm. selvitetään muistihäiriöiden syy ja poissuljetaan muut sairaudet. Psykogeriatrisessa yksikössä selvitetään lisäksi akuutin sekavuustilan, käytöshäiriöiden syitä sekä tehdään moniammatillista lääkehoidon arviointia optimaalisen lääkityksen löytymiseksi.

Hoidon ja kuntoutumisen tukemisen lähtökohtana ovat potilaan tarpeet ja tavoitteet, jotka määritellään aina kun se on mahdollista yhdessä potilaan ja / tai omaisen kanssa. Tavoitteena on edistää potilaan terveyttä, toimintakykyä, orientoitumista ympäristöönsä sekä elämänlaatua ottaen huomioon myös hänen läheistensä hyvinvointi ja jaksaminen. Osastohoito tähtää selviytymiseen omassa kodissa tai muussa tarkoituksenmukaisessa ympäristössä. Osastoilla tapahtuvan hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on aina ensisijaisesti se, että potilas pärjää kotona tai muussa ympäristössä, josta hän on hoito- tai kuntoutusjaksolle tullut joko ilman palveluita tai erilaisten palveluiden turvin.

Hoitojaksolla tuetaan, ylläpidetään ja parannetaan potilaan toimintakykyä kuntouttavan hoitotyön keinoin. Hoito toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja omaisten kanssa.

Osastolla työskentelee osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäreitä sekä osastonsihteeri. Lisäksi potilaiden hoitoon osallistuu tarpeen mukaan eri asiantuntijoita kuten fysioterapeutti, farmaseutti ja sosiaalityöntekijä sekä konsultaatioiden kautta muiden tarvittavien erikoisalojen edustajat.

Hoitomaksut

Lyhytaikaisesta osastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu.


Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Yleislääketieteen osasto Y1 YLE
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola
y-siipi, 0 krs. (opaskartta).

puh. 06 828 7604
faksi 06 835 2210

Osastonsihteeri (virka-aikana)
puh. 040 652 4755

Apulaisosastonhoitaja
Leena Ekokoski

Osastonhoitaja/
Vastuualuejohtaja
Jukka Kivistö
puh. 040 489 2031 (virka-aikana)

Osastonlääkäri
ajanvaraus osastonsihteeriltä

Vierailuajat

Osaston yleiset vierailuajat ovat klo 13.00 – 15.00 ja 17.00 – 19.00.
Muuten vierailuajoista sovitaan hoitohenkilökunnan kanssa erikseen.

Toivomme, että omaiset/läheiset sopivat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka tiedottaa toisia omaisia/läheisiä potilaan voinnista/tilanteesta. Osastosihteerin kanssa voi sopia keskusteluajan lääkärin kanssa hoitoon liittyvistä asioista.

Vierailu korona-aikana

Koronatilanteen takia Soiten yksiköissä on rajoitettu vierailu. Suojaamme sairaita ja ikäihmisiä. Max. 2-3 oireetonta vierailijaa kerralla. Koronaan liittyviä hygieniaohjeita on noudatettava huolellisesti vierailun aikana. Käytä kasvomaskia. Lisäohjeita saat henkilökunnalta.