Terveyspalvelut ➔ Röntgen ja kuvantaminen ➔

Radiologian yksikön yleisesittely

Toiminta

Radiologian yksikössä tehdään kuvantamistutkimuksia ja radiologisia toimenpiteitä yhteensä noin 50 000 kpl vuodessa. Tutkimusvalikoima sisältää noin 250 tutkimusnimikettä. Viime vuosina painopiste on siirtynyt vaativimpien tutkimusten suuntaan.

Kuvantamistutkimuksia tehdään diagnostiikan tueksi eli tutkimuksia tehdään hoitavan lääkärin pyynnöstä. Näin ollen tutkimuksiin tarvitaan aina hoitavan lääkärin kirjoittama lähete.

Radiologian yksikössä tuotetut kuvat ovat digitaalisessa muodossa. Röntgenkuvat ja radiologin antama lausunto arkistoidaan sähköiseen arkistoon. Hoitava lääkäri antaa tulokset tehdyistä tutkimuksista.

Mikäli tarvitset kuvakopion sinulle tehdystä röntgentutkimuksesta, voit tilata kuvakopion asiakirjapyynnöllä. Kuvakopiotilausta koskevan asiakirjapyynnön voi lähettää osoitteeseen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Radiologia, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola. Voit myös viedä asiakirjapyynnön radiologian yksikköön päätoimipisteessä, Kannuksessa tai Tunkkarilla. Kuvakopio on maksullinen.

Kuvantamistutkimuksiin on ajanvaraus. Tiettyihin röntgentutkimuksiin tarvitaan esivalmisteluja. Tarkemmat tiedot esivalmisteluista löytyvät potilasohjeista.  Eri tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden kesto vaihtelee muutamasta minuutista useaan tuntiin. Arkisin klo 15.00 jälkeen sekä lauantaisin ja sunnuntaisin tehdään ainoastaan äkillistä hoitoa vaativia tutkimuksia.

Perusmammografioita ja rintojen ultraäänitutkimuksia sekä luuntiheysmittauksia tehdään tarvittaessa yksityisessä röntgenissä. Seulontamammografiat, johon tulee määrä ajoin kutsu, tehdään Unilabsissa. Tarvittavat jatkotutkimukset tehdään lähetteen perusteella päätoimipisteen radiologian yksikössä.

Soitessa on käytössä Kanta-palvelun kuva-arkisto

Soiten radiologian yksikössä on käytössä Kanta-palvelun Kuva-aineistojen arkisto. Kuva-aineistojen arkistoon arkistoidaan potilaan hoidon yhteydessä syntyneet kuvantamistutkimukset. Arkiston avulla kuvat välittyvät organisaatioiden kesken helpommin ja tietoturvallisemmin. Kuva-aineistojen arkiston mahdollistama tietojen yhteiskäyttö ja laaja saatavuus parantavat myös potilasturvallisuutta, kun potilaaseen kohdistuvilta päällekkäisiltä kuvantamistutkimuksilta vältytään.

Kuvat ovat vain terveydenhuollon ammattihenkilöstön käytössä potilaan luvalla. Omiin kuvantamistutkimuksia koskeviin lausuntoihin voi tutustua omakanta.fi-palvelussa, varsinaiset kuvantamistutkimusten kuvat eivät näy potilaille.

Radiologian yksikön toimipisteet

Soiten radiologian yksikköön kuuluvia toimipisteitä ovat keskussairaalan toimipisteen lisäksi röntgen-osastot Tunkkarilla ja Kannuksessa. Joten esimerkiksi keskussairaalasta määrätty natiiviröntgenkuvaus voidaan tehdä asiakkaan toivomuksesta Tunkkarilla tai Kannuksessa.

Radiologian yksikön keskussairaalan toimipiste sijaitsee keskussairaalan 1. kerroksessa (g-siipi), jossa sijaitsee myös isotooppiosastoMagneettitutkimusyksikkö sijaitsee psykiatrian yksikön alapuolella 00-kerroksessa (p-siipi).


Yhteystiedot

Keskussairaalan toimipiste
Mariankatu 16-20,
67200 Kokkola
g-siipi, 1. krs (opaskartta)

Ajanvaraus ja tiedustelut:
ma-pe klo 8.00 - 15.00
puh: 040 653 4223
 
Tunkkarin toimipiste
Tunkkarin terveyskeskus
Mäntöläntie 2,
69730 Tunkkari

Avoinna:
ma - to klo 8 - 15
pe klo 8 - 14
puh. 040 014 5201

Kannuksen toimipiste
Kannuksen terveyskeskus
Lopotinkatu 2,
69100 Kannus

Avoinna:
ma - to klo 8 - 15
pe klo 8 - 14
puh. 040 014 5108

Osastonhoitaja,
vastuualuejohtaja
Marja Lääkkölä
puh. 040 653 4080


Ylilääkäri
Kai Pihlajamaa
puh. 040 653 4464