Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Yksilöasioiden jaosto

Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistä 5 jäsenisen yksilöasioiden jaoston ja heille varajäsenet.

Yksilöasioiden jaosto ratkaisee ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa hallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa, ratkaisee hallituksen puolesta viranhaltijapäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä, toimii tartuntalain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä ja hoitaa muut hallituksen määräämät tehtävät.


Kokoonpano (valittu  25.10.2021) 

Jäsen (Varajäsen)

Riitta Rahkola, pj, Kokkola (Raija Potila, Toholampi)

Tina Lindskog, vpj Kaustinen (Ilpo Åivo, Veteli)

Marjo Salmi, Kokkola,  (Marko Karjalainen, Kokkola)
Mauri Salo, Kokkola (Hanna-Lea Ahlskog, Kokkola)

Mats Brandt, Kokkola (Hans Snellman, Kokkola)