Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Veteraanipalvelut

Soitessa noudatetaan Valtionkonttorin ohjetta "Sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelujen ohjekirjeet 2021". Soiten veteraanipalvelu on tarkoitettu niille Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueen sotaveteraaneille, jotka asuvat kotonaan. Kotiasumiseksi lasketaan oman kodin lisäksi vuokra-asuminen sekä senioriasuminen.  Kotiin annettavat veteraanipalvelut eivät koske tehostetussa palveluasumisessa tai laitosasumisen piirissä olevia veteraaneja tai veteraanien leskiä.

Soiten hallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan veteraaneille myönnetään jo aiemmin päätettyjen terveydenhuollon maksuttomien palveluiden lisäksi oikeus maksuttomaan kotihoitoon, kotisairaanhoitoon sekä näihin liittyviin tukipalveluihin.

Ammatillinen palveluntarpeen arviointi ratkaisee veteraaniasiakkaalle myönnettävien palveluiden määrän. Palvelutarpeen arviointi (kunto- ja olosuhdekartoitus) tapahtuu aina veteraanien sairaanhoitajan kautta. Veteraanisairaanhoitajan kotikäyntien ensisijaisena tarkoituksena ja tavoitteena on tukea kuntouttavien avopalveluiden avulla kotona asumista. Tärkeää on myös tarjota tietoa muista olemassa olevista palveluista ja etuisuuksista, joihin asiakas mahdollisesti on oikeutettu.

Veteraanisairaanhoitaja toimii veteraanien palveluiden vastuuhenkilönä, koordinoi veteraanin saamia palveluita ja huolehtii siitä, että veteraani saa tarvitsemansa palvelut joustavasti omaan kotiinsa.

Veteraanisairaanhoitajan tekemä kotikäynti on maksuton ja asiakkaalle vapaaehtoinen. Veteraanien sairaanhoitajan kautta on mahdollista saada myös lisätietoa Soiten tukipalvelumahdollisuuksista sekä kotihoidon palveluista.


Asiakkaiden antamia palautteita:

  • Ateriapalvelu Soitelta hyvä. Veteraanihoitaja käy kerran kuussa. Hyvä kun kotia saa kaikkia palvelut.
  • Hyvää palvelua. Ei moittimista.
  • Tärkeää yhdessäoloa.
  • Olen täysin tyytyväinen saamiini palveluihin.

Yhteystiedot

Haapoja Sirpa
veteraanien sairaanhoitaja
puh. 040 488 2797


Käyntiosoite:
Torikatu 50, 1.krs, 67100 Kokkola


Laskutusasiat:

Westmark Kaj
toimistosihteeri
puh. 040 806 5084