Terveyspalvelut ➔ Kuntoutuspalvelut ➔

Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanikuntoutusta voi saada henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Kuntoutuksena voidaan myöntää laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta, yksilöllistä avokuntoutusta, avokuntoutusta kotikäynteinä tai jalkahoitoa.

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen tai päiväkuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa.

Yhteystiedot

Kuntoutussihteeri
puh. 040 489 2043