Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Vanhussosiaalityö

Soiten alueen kotona asuvien ikääntyneiden sosiaalityö (vanhussosiaalityö) painottuu erityisen haastavien apujen tai tukien järjestämiseen, neuvontaan, ohjaukseen ja palveluiden koordinointiin. Asiakasohjauksessa ja avopalveluissa työskenteleviin sosiaalityöntekijöihin voi ottaa myös yhteyttä, kun kyseessä on hankaliin tai erityisen haasteellisiin henkilökohtaisiin taloudellisiin tukiin ja/tai etuuksiin liittyvät asiat. Pääsääntöisesti etuisuuksien hakemisista vastaa aina asiakas itse (asioiden hoitaja tai hoitava taho).

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika asiakkaille on arkisin klo 9 - 11. Puhelinajalla pyritään varmistamaan asiakkaiden palveluntarpeisiin vastaaminen ja asiakkaiden palvelujen organisointi.

Vanhussosiaalityön tehtäväalueita voivat olla mm. haasteelliset elämäntilanteet, joihin liittyy:

  • Kelan etuuksista asumistuki, kuntoutushakemukset ja eläkehakemukset
  • Asunnonmuutostyö
  • Toimeentulotuen hakeminen
  • Edunvalvontahakemus
  • Taloudellisen tilanteen kartoitus

Akuuteissa, äkillisissä ja odottamattomissa kriisitilanteissa tulee olla yhteydessä Soiten sosiaalipäivystykseen, puh. 044 780 9173. Kiireellisissä hätätilanteissa tulee aina soittaa 112. Ei-kiireellisissä tilanteissa asiakkailla on mahdollisuus myös käyttää Soiten sähköistä "Ilmoita huolesi" -ilmoitusta: Sosiaalipäivystys ja kriisipalvelut


Yhteystiedot

Puhelinaika sosiaalityöntekijöille:
arkisin klo 9 - 11


Kokkola
Sosiaalityöntekijä
Zikiti Klemets
puh. 040 806 8036 


Sosiaalityöntekijä
Kaarina Salo 
puh. 044 780 9472


Sosionomi

Minna Dahlbacka

puh. 050 401  1407


Kruunupyy
Sosiaalityöntekijä
Zikiti Klemets
puh. 040 806 8036