Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Vammaiskortti

Soiten alueen kunnissa on otettu käyttöön EU:n vammaiskortti 1.1.2019 alkaen. Samassa yhteydessä kunnat ovat luopuneet kaikista omista vammaiskorteistaan (esim. ystäväkortti tai kulttuurikortti) , joilla avustaja on voinut osallistua  vammaisen henkilön kanssa tapahtumiin ilmaiseksi.

Yhtenäisellä EU:n vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. EU:n vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Kortin kääntöpuolelle on mahdollista valita symboleita, joiden avulla avun ja tuen tarpeen voi helposti kertoa.

Vammaiskortti.fi verkkosivuilla on hakutoiminto, jolla voi hakea vammaiskorttikohteita, eli niitä kulttuuri- ja matkailukohteita sekä palveluntarjoajia, jotka huomioivat vammaiset ihmiset omissa palveluissaan. Palveluntarjoajille yhtenäinen kortti mahdollistaa palveluiden kehittämisen. Vammaiset ihmiset voidaan kortin avulla huomioida palveluissa paremmin.

Vammaiskorttia haetaan Kelasta. Kortin käyttöönoton yhteydessä peritään kymmenen (10) euron maksu.

Vammaiskortti ja sen tunnettuus lisää vammaisten henkilöiden osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja aktiivisuutta.