Terveyspalvelut ➔ Ensihoito ➔

Usein kysytyt kysymykset ensihoidosta

Miten voin antaa palautetta ambulanssitoiminnasta?

Palautetta voi antaa Palaute-otsikon alta löytyvien ohjeiden mukaan.

 

Soitin 112, mutta miksi paikalle tulikin paloauto?

Ensihoitokeskuksella on sopimus ensivastetoiminnasta alueen pelastuslaitosten kanssa. Ensivaste on toimintaa, jossa mahdollista ambulanssin saapumisviivettä lyhennetään ruuhkatilanteissa yhteistyöllä pelastuslaitoksen kanssa. Potilaan luo voidaan siis ruuhkatilanteessa hälyttää paloauto, jonka miehistö aloittaa henkeä pelastavan ensiavun odottaessaan ambulanssia.

 

Soitin 112 ja paikalle tuli kaksi ambulanssia / hoitajat hälyttivät toisenkin ambulanssin paikalle. Miksi?

Hätäkeskuspäivystäjän riskiarvioon tai ensihoidon kenttäjohtajan tilannearvioon perustuen voidaan osalle tehtävistä hälyttää useampi ambulanssi. Tämä esimerkiksi siitä syystä, että kahden yksikön voimin tehtävä sujuu paremmin ja potilas saa tarvitsemansa avun ja hoidon sujuvammin.

 

Soitin 112, mutta miksi paikalle tulikin ambulanssi naapurikunnasta?

Ensihoitojärjestelmä toimii alueellisesti, ilman kuntarajoja. Näin ollen on hyvin mahdollista, että lähin ja potilaan kannalta tarkoituksenmukaisin ambulanssi on vaikkapa lähialueen läpi ajava, tyhjänä oleva, ambulanssi.

 

Miksi ambulanssi ei lähtenyt heti kuljettamaan, vaikka näin pyysin?

Ensihoitajien toimenkuvaan kuuluu kaikissa tapauksissa potilaan tilan arvio, joka tehdään tutkimalla sekä haastattelemalla potilasta. Kun potilaan tilasta on saatu kokonaisvaltainen kuva, voidaan häntä hoitaa jo tapahtumapaikalla ja kuljettaa suoraan sen kaltaiseen hoitolaitokseen jossa hänet voidaan hoitaa. Tästä syystä potilaan kuljetus ei ala välittömästi vaan ensin selvitetään potilaan terveydentila.

 

Miksi ambulanssi ei kuljettanut lainkaan?

Ensihoitajien toimenkuvaan kuuluu kaikissa tapauksissa arvioida potilaan hoidon tarvetta sekä kiireellisyyttä. Osassa tapauksista (itse asiassa n. 40 % kaikista tehtävistä) ei potilaan tila edellytä välitöntä käyntiä vastaanotolla tai päivystyksessä, vaan vaiva voidaan hoitaa toisena, potilaan näkökulmasta parempana, ajankohtana. Ensihoitajien velvollisuus on tällöin neuvoa potilasta ja heidän omaisiaan siinä, miten ja milloin hoitoa jatketaan tai mihin he ottavat yhteyttä jatkossa.

 

Miksi ambulanssi ei kuljettanut, vaan hoitajat soittivat taksin?

Ensihoitajien toimenkuvaan kuuluu kaikissa tapauksissa arvioida potilaalle soveliasta kuljetusmuotoa. Osassa tapauksista on potilaan näkökulmasta soveliaampaa matkustaa vastaanotolle tai päivystykseen esimerkiksi taksilla tai vaikkapa omaisen kyydillä. Näistä tapauksista sovitaan aina yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa

 

Miten toimin kun ambulanssi kävi, tilanne ei johtanut kuljetukseen, mutta nyt tila muuttuikin heikommaksi?

Hätänumeroon 112 on aina oikeus soittaa uudestaan, vaikka ambulanssi onkin käynyt paikalla aikaisemmin. Potilaan terveydentila on voinut muuttua ennalta arvaamattomasti ja tällöin on perusteltua tehdä uusi hätäilmoitus numeroon 112.

 

Haluan ambulanssikuljetuksen, koska haluan päästä nopeammin lääkäriin.

Potilaan hoidon kiireellisyys arvioidaan aina tapauskohtaisesti sekä ensihoitajien että vastaanoton tai päivystyksen henkilökunnan toimesta. Kuljetus ambulanssilla ei itsessään nopeuta hoitoon pääsyä vaan kiireellisyys arvioidaan aina potilaan terveydentilaan perustuen. Syy miksi ambulanssipotilaiden koetaan pääsevän nopeammin hoitoon, johtuu siitä, että he ovat heikommassa kunnossa kun muulla tavalla vastaanotolle tai päivystykseen hakeutuneet.

 

Miksi ambulanssin hoitajat eivät suostuneet kuljettamaan minua oman lääkärin / oman vastaanoton luo?

Kiireellisissä ambulanssikuljetusta edellyttävissä tilanteissa, potilas kuljetetaan aina terveydentilan perusteella tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan. Tässä yhteydessä on mahdollista, että kuljetus ei tapahdu oman lääkärin tai oman vastaanoton luo.

 

Ambulanssi kuljetti minut ja epäilen omaisuuttani jääneen ambulanssiin - mistä omaisuuteni löytyy?

Ambulanssiin mahdollisesti jäänyt omaisuus huomataan yleensä ensihoitajien toimesta välittömästi. Ambulanssit siistitään ja siivotaan kaikkien tehtävien jälkeen. Näin ollen on äärimmäisen harvinaista, että omaisuus löytyisi ambulanssista tai ensihoitoasemalta, vaan se on yleensä välittömästi toimitettu samaan hoitolaitokseen (esim. vastaanotto, päivystys tai sairaala), johon potilaskin on kuljetettu. Omaisuutta kannattaa siis aina kysyä ensimmäisenä hoitolaitoksesta.