Sosiaalipalvelut ➔ Työttömien palvelut ➔

Työttömien palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tarjoaa asiakaslähtöisiä ja lain määräämiä palveluja työllisyyden edistämiseksi.

Näitä ovat:

  • Työttömien terveystarkastus
  • Aktivointisuunnitelma
  • Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - TYP
  • Kuntouttava työtoiminta

Muita työllisyyspalveluja tarjoaa Soiten ohella Kokkolan kaupungin työllisyyspalvelut. Yhteisenä tavoitteena on tukea asiakkaan polkua työllistämistä edistävien palvelujen kautta avoimille työmarkkinoille, sekä toimia työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä.


Kokkolan kaupungin työllisyyspalveluja ovat:       
  
  • Velvoitetyöllistäminen
  • Palkkatuettu työ
  • Kesätyöllistäminen
  • Pointti - kaupungin palkka-avustus
Kokkolan kaupungin työllisyyspalvelut tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan, kaupungin eri hallintokuntien, TE-toimiston, Keski-Pohjanmaan TYP:n, alueen  hanketoimijoiden, yritysten ja muiden yksityisen sektorin toimijoiden kanssa asiakkaan työllistymisen edistämiseksi.