Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Turvapuhelin

Turvapuhelin on kotona asumisen apuväline, jonka avulla voidaan hälyttää apua äkillisissä hätätilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina.

Turvapuhelinkriteerit ovat seuraavat:

  • asiakas ymmärtää turvapuhelimen käyttötarkoituksen (ei suositella, mikäli muisti on selkeästi alentunut)
  • asiakas asuu kotona
  • asiakkaalla tai omaishoidettavalla on terveydellinen syy, joka edellyttää nopeaa avunsaannin tarvetta
  • asiakkaalla on terveydellinen syy, joka vaikeuttaa päivittäistä elämää ja siten aiheuttaa toistuvasti vaaratilanteita
  • asiakas ymmärtää että kyseessä on maksullinen palvelu
  • asiakas/omainen kykenee huolehtiman turvapuhelimen testaus- ja huoltotoimenpiteistä


Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ostaa AddSecure Smart Care Oy:ltä kotona asumisen tukipalveluina vanhusten- ja vammaisten turvapuhelinpalveluja. AddSecure Smart Care Oy vastaanottaa hälytyskeskuksessa turvapuhelinhälytyksiä, jotka välitetään kulloisenkin asiakkaan kohdalla auttajaorganisaatiossa määriteltyihin vastaanottajanumeroihin. Ensimmäiset puhelut voi halutessaan ohjata myös omaisille tai muille yhdyshenkilöille, jotka ovat sitoutuneet toimimaan auttajatahoina.

Asiakas maksaa itse laitteen ohjelmoinnista, asennuksesta ja käyttöopastuksesta aiheutuvat kulut sekä turvapuhelimen kuukausivuokran. Palvelu on maksullista ja perustuu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin. Soite perii asiakkaalta turvapuhelimesta kuukausimaksun (vuokra).  Asiakkaalta peritään kuukausimaksun lisäksi hälytysmaksu, mikäli auttajaorganisaationa toimii Soiten ylläpitämä auttajataho tai hälytys on tarkoituksellisesti aiheeton.


Esite: Turvapuhelinpalvelu

Yhteystiedot

Kokkola, Kälviä, Ullava, Lohtaja
Palveluohjaaja
Janne Ilola
puh. 044 780 9403  


Perhonjokilaakso

Palveluohjaaja
Petra Nikula-Valo
Koulutie, Veteli
puh. 040 804 5420


Palveluohjaaja Paula Hautala
puh. 040 804 3203


Lestijokilaakso
Palveluohjaaja
Anu Jylli
puh.040 804 2420


Kruunupyy
Palveluohjaaja 
Ellinor Engblom 
puh. 050 347 1331