Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Tukipalvelutiimi

Tukipalvelutiimin tarkoituksena on tukea kotona asuvien omaishoitajien ja -asiakkaiden hyvinvointia ja yleistä jaksamista sekä vahvistaa turvallista kotona asumista.

Tukipalvelutiimin toiminnan kautta tuetaan sekä omaishoitajien jaksamista että omaishoidettavan omatoimisuutta. Tukipalvelutiimi toimii myös omalta osaltaan työssäkäyvän omaishoitajan tukena. Kaikessa toiminnassa korostuu kuntoutumiseen perustuva näkökulma. Hoito- ja kuntoutumissuunnitelman tehdään aina yhdessä asiakkaan, hänen läheisensä ja palveluiden vastuuhenkilön kanssa. Omaishoitajalle tarjotaan tarvittaessa ohjausta omaisensa kuntoutumista edistävään ohjaamiseen ja avustamiseen. Tukipalvelutiimin toimintaa voidaan tarjota joko lyhytaikaisena (max 3 kertaa / kuukausi) tai säännöllisenä (4 kertaa tai enemmän / kuukausi). 

Palvelu on maksullista ja perustuu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin. Käyntimaksu lyhytaikaisessa palvelussa on kertaperusteinen (12,10 euroa / kerta), säännöllisessä tukipalvelutiimin palvelussa maksu puolestaan perustuu asiakkaan tuloihin(asiakasmaksulaki). Asiakkaan palveluiden vastuuhenkilönä toimii aina palveluohjaaja.

Tukipalvelutiimin asiakkaita ovat:

  • omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat
  • 65- vuotiaat, kotona asuva asiakkaat, joilla ei vielä ole hoito- tai hoivapalveluita
  • entiset kotihoidon asiakkaat, joilla aikaisemmin ollut joitakin kotihoidon tukikäyntejä
  • veteraanit
  • sotainvalidit

Tukipalvelutiimin toiminnan keskeisiä periaatteita ovat:

  • Asiakkaiden aktivointi ja omatoimisuuden tukeminen kuntouttavien auttamismenetelmien avullaYhteystiedot

Palveluesimies
Heidi Lindqvist
puh. 040 806 5958

Palveluesimies
Merja Mäki
puh. 040 806 5478


Kokkola
Palveluohjaaja Kristiina Huima
puh. 040 806 8190 


Perhonjokilaakso
Palveluohjaaja Petra Nikula-Valo
puh. 040 804 5420