Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

Soite 2.0 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Sote-uudistusta tarvitaan, jotta voidaan taata laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Soitessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta ja Rakenneuudistus-hanketta valmistellaan yhtenäisenä kokonaisuutena.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Tulevaisuuden sote-keskuksessa saat tarvitsemasi avun sujuvasti ja yhdellä yhteydenotolla. Samalla palvelujen saatavuutta parannetaan vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita. Hyödyntämällä digitaalisia mahdollisuuksia osa sote-palveluista voidaan tarjota verkossa. Painopiste siirtyy peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Ehkäisevää toimintaa ja perustason palveluita kehittämällä erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalvelujen tarve vähenee.

Soitessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta ja Rakenneuudistus-hanketta valmistellaan yhtenäisenä kokonaisuutena. 

Lisää tietoa sote-uudistuksesta saat soteuudistus.fi-sivustolta.


Tervetuloa tulevaisuuden sote-keskukseen

Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Sote-ammattilaisten yhteistyötä vahvistamalla asiakkaan tai potilaan tilanne voidaan arvioida kokonaisuutena ja yhdellä yhteydenotolla. Sote-keskuksissa työskentelee hyvin johdettuja ja hyvinvoivia sote-ammattilaisia, joiden työskentelyä ohjaa asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuvat menetelmät.

Soitessa tulevaisuuden sote-keskus muotoutuu jatkamalla terveyskeskusvastaanottotoiminnan kehittämistä, sosiaalityön vastaanottojen saavutettavuutta ja terveys- ja sosiaalipalveluiden yhteensovittamista.


Tulevaisuuden sote-keskus Soitessa

Valmistelutyötä on tehty Soitessa vapaaehtoisena valmisteluna sote-uudistushankkeissa syksystä 2020. Nyt valmistelutyö jatkuu väliaikaisen toimielimen johdolla kohti hyvinvointialuetta. Tulevaisuuden sote-keskuksessa kehitetään muun muassa seuraavia palveluita:


Hoitotakuu

Hyvinvointialueen asukas pääsee kiireettömään hoitoon seitsemän vuorokauden sisään hoidon tarpeen arvioinnista

Perheet

Hyvinvointialueelle luodaan perhekeskus-toimintamalli, joka kokoaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Nuorten varhaisen psykososiaalisen tuen saatavuutta parannetaan.

Ikääntyneet

Ikääntyneiden palveluita kehitetään oikea-aikaisiksi, yksilöllisiksi ja helposti saavutettavaksi. Palveluiden saatavuus taataan tuottamalla palvelut lähellä ikääntynyttä, jonka lisäksi saavutettavuutta parantaa sähköiset palvelut. 

Kuntoutus

Erilaisissa kuntoutuksen tarpeessa oleva asiakas saa kuntoutusta varhaisessa vaiheessa ja nopeasti. Kuntoutuksessa korostuu vahva palveluohjaus ja nopea vaikuttaminen työ- ja toimintakykyyn. Kotikuntoutus on osa kotiin vietäviä palveluita.

Paljon tukea tarvitseva asiakas

Paljon tukea tarvitseva asiakkaille kehitetään monialainen vastaanottomalli, jossa asiakkaan tilanne sekä avun tarve kartoitetaan ja nimetään jatkohoitotahot. Monialaisella vastaanotolla asiakas tulee kuulluksi ja saa oikea-aikaista apua tilanteeseensa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueella kehitetään alueellinen elintapa- ja liikuntaneuvonnan palveluketju, elintapavalmennuksen palvelutarjotin ja pilotoidaan etäyhteyksillä toimivaa ryhmämuotoista elintapavalmennusta


Yhteystiedot

Vastuu- ja yhteyshenkilö
Eija Kellokoski-Kari
puh. 040 804 2981