Terveyspalvelut ➔ Asiakkaan ja potilaan oikeudet ➔

Toisen puolesta asiointi

Asiointi toisen henkilön puolesta Soitessa on mahdollista allekirjoittamalla valtakirja asioiden hoitamista varten.

Valtakirjan voi antaa täysi-ikäinen henkilö, joka on oikeustoimikelpoinen. Mikäli potilas/asiakas on muistamaton, kehitysvammainen tai muulla tapaa kykenemätön ymmärtämään valtakirjan merkitystä, tulee ottaa yhteyttä maistraattiin edunvalvojan nimeämistä varten. Valtakirjalla potilas/asiakas voi valtuuttaa myös yksityisen palveluntuottajan, kuten kotihoitoa antavan palveluntuottajan, hoitamaan asioitaan.