Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

Tutkimus-, kehittäminen ja innovaatiotoiminta

Kehittämisyksikkö edistää ja tukee Soiten palveluiden kehittymistä tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (=TKI) avulla. Tämän tehtävän hoitaminen edellyttää usein tietoon perustuvaa yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa.  

Omana työnä tuetaan toimialueita esim. laatimalla erilaisia kyselyjä ja raportteja, koordinoimalla strategioiden ja teemaohjelmien laatimistyötä tai kehittämistoiminnan, hankkeiden ja projektien suunnittelua ja arviointia eri menetelmiä käyttäen; mm. ennakkovaikutusten arviointi EVA, ennakointi- ja arviointidialogit, prosessien mallintaminen (QPR).

Innovaatio- ja tutkimustoimintaa toteutetaan useimmiten yhteistyötahojen kanssa. TKI-toiminnalla on merkittävä rooli organisaation elinvoimaisuuden edistämisessä.

Yhteystiedot

Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö
Jussi Salminen
puh. 044 780 9444