Terveyspalvelut ➔ Asiakkaan ja potilaan oikeudet ➔

Omien potilas/asiakasasiakirjojen tilaaminen

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista, myös potilasasiakirjoista ja esim. röntgentutkimuksista. Lisäksi alaikäisen huoltajalla on oikeus saada lapsensa tiedot, ellei jo varttuneempi lapsi ole niiden luovutusta vanhemmille kieltänyt.

Tietoja voi pyytää myös toisesta henkilöstä, jos tietoja pyytävä henkilö on tietoihin nähden asianosainen. Toisen henkilön tietojen pyytämisestä ohjeistus ja lomake löytyy sivulta Lomakkeet

Kaikissa vaihtoehdoissa tieto voidaan jättää antamatta esim. erittäin tärkeän edun tai lapsen edun, yksityisen edun tai henkilölle aiheutuvan haitan vuoksi.

Soiten asiakkaan kannattaa ensisijaisesti katsoa omat potilastietonsa valtakunnallisesta Omakanta-palvelusta, josta löytyy marraskuun 2014 jälkeen kirjatuista terveydenhuollon potilastiedoista suurin osa. Sosiaalihuollon tietoja ei Omakanta-palvelussa kuitenkaan ole.

Vanhempi pystyy Omakannasta katsomaan myös alle 10-vuotiaiden lastensa 1.8.2016 jälkeen kirjatut potilastiedot.

Tietoa voi pyytää myös hoidon tai vastaanottokäynnin yhteydessä tai tilata myöhemmin potilasasiakirja- ja röntgenkuvakopiot Asiakirjapyyntö-lomakkeella.

Myös syntymäkellonajat voi tilata Asiakirjapyyntö-lomakkeella.

Tiedot lähetetään paperikopioina ja röntgenkuvaukset CD-levyllä postitse. Potilasasiakirjakopiot ovat maksuttomia, mutta CD-levyn kustannuksista peritään maksu. Hintatiedot ja lomakkeiden palautusosoitteet löytyvät tilauslomakkeista ja radiologian nettisivuilta.

Suomi.fi-viestit palvelu käytössä

Soite on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit osassa Soiten palveluita. Jos asiakas on antanut Suomi.fi -palvelussa luvan vastaanottaa viestit sähköisesti, viranomaisen lähettämä viesti ohjautuu asiakkaan Suomi.fi-verkkopalvelun viesteihin paperipostituksen sijaan.

Aluksi suomi.fi-viestit palveluun liitetään asiointi, joka liittyy Soiten palveluseteleihin, ostopalveluihin sekä asiakirjahallintoon. Asiakirjahallinnon osalta tämä koskee verkkosivuilla täytettäviä ja lähetettäviä asiakkaan omien asiakirja- ja rekisteritietojen tarkastuspyyntöjä. Sähköiset lomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta.