Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

Tiedonhallinta ja kokonaisarkkitehtuuri

Tiedonhallinta

Kehittämisyksikkö tarvitsee työssään tiedon keräämistä, luokittelemista, analyysiä ja esittämistä. Kehittämisyksikkö koordinoi projektien tiedonhallintaa ja vahvana yhteistyökumppanina on tukipalveluiden tilastotiimi.

Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri on lakisääteistä toimintaa, jossa on tarkoitus selventää mitä Soitessa pitäisi tehdä, tehdäänkö oikeita asioita ja oikein. Arkkitehtuuri on kuvausmenetelmä, jossa kootaan hajallaan oleva tieto ymmärrettävään muotoon, joka auttaa toiminnan analyysissä. Kokonaisarkkitehtuurin tuloksena saadaan visuaalinen kuva nykypäivän tilanteesta ja hahmotetaan kehittämissuunnitelma strategisten tavoitteiden tavoittamiseksi.

Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö
Hannu Pikkarainen
puh. 044 723 2303