Terveyspalvelut ➔ Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö

Sairastuminen, vammautuminen tai esimerkiksi lapsen syntymä voi monella tavalla aiheuttaa muutoksia elämäntilanteeseen. Uusi tilanne voi tuoda asumiseen, kotona selviytymiseen, toimeentuloon sekä työhön ja opiskeluun liittyviä pulmia tai herättää muita kysymyksiä pohdittavaksi. 

Terveyssosiaalityöntekijän tai –ohjaajan kanssa voi keskustella omasta, läheisen tai perheen tilanteesta sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Terveydenhuollon sosiaalityö turvaa arkielämän jatkuvuutta osallistumalla potilaan kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun. 


Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja

  • antaa psykososiaalista tukea potilaalle ja läheisille
  • etsii yhdessä potilaan kanssa keinoja ja ratkaisuja arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen
  • osallistuu työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä kuntoutuksen suunnitteluun potilaan ja muiden ammattiryhmien kanssa

  • arvioi potilaslähtöisesti sosiaaliturvaetuuksien ja palveluiden tarvetta sekä avustaa tarvittaessa niiden vireille laittamisessa
  • tekee yhteistyötä läheisten kanssa
  • hyödyntää laajoja viranomais- ja yhteistyöverkostoja palveluiden saamiseksi
  • toimii asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa
  • antaa tietoa potilaan oikeuksiin liittyvistä asioista


Sairaalassa sosiaalityö painottuu eri tavoin hoitavan yksikön tehtävän mukaan. Jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty oma sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja, joka on tavattavissa arkipäivisin virka-aikana. Potilas voi ottaa yhteyttä itse tai henkilökunnan välityksellä. Käynnit ovat maksuttomia.


Yhteystiedot

Terveyssosiaalityö

Kuntoutustutkimusyksikkö, fysiatria, kipupoliklinikka, lasten ja nuorten poliklinikka,  osasto 3, päivystys soveltuvin osin

puh. 040 653 4284


Lasten- ja nuorten osasto, vastasyntyneiden teho,  naistentautien poliklinikka, syöpätautien poliklinikka, palliatiivinen poliklinikka, kirurgian poliklinikka, teho-osasto, ihopoliklinikka, aistipoliklinikka, sydänpoliklinikka,  päivystys soveltuvin osin sekä somatiikan ruotsinkieliset potilaat

puh. 040 653 4070


Neku-osasto, neurologian poliklinikka, osasto 8, osasto 9, sisätautien poliklinikka, keuhkopoliklinikka, dialyysi, päivystys soveltuvin osin

puh. 040 653 4499


Osasto 15/B-puoli sekä psykiatrian ruotsinkieliset potilaat (paikalla ma-to)

puh. 040 653 4314


Osasto 15/A-puoli, B-puoli ja avo-osasto tarvittaessa

puh. 040 652 4723


Psykiatrian poliklinikka (arviointi- ja lyhytterapiatyöryhmä, akuuttityöryhmä, nepsy)

puh. 040 653 4073


Psykiatrian poliklinikka (kuntoutustyöryhmä), osasto 7,  osasto 10 (osa-aikainen)

puh. 040 653 4343


Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastot, YLE0, YLE1,  pädi-osasto

puh. 040 804 5105


Avo-osasto 15, Kaustisen aluepoliklinikka, Kannuksen aluepoliklinikka, kriisi- ja lähipalvelut

puh. 040 804 2428


Lasten- ja nuorisopsykiatria (lastenpsykiatrian osasto ja poliklinikka, nuorisopsykiatrian osasto ja poliklinikka, lasten- ja nuorten terapiapoliklinikka, Verso, vauva-tiimi)

puh. 040 653 4458


Päihdepalvelut  (50 % työaika)

puh. 044 780 9087


Tk-vastaanotot Kokkola ja Lestijokilaakso

puh. 040 804 2885


Vastuualuejohtaja

Magdalena Snellman

puh. 040 804 3980