Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Tervakartano

Tervakartano aloitti toimintansa vuonna 1993, ja on asukkaiden tarpeiden mukaan, muuttunut tehostetun palveluasumisen yksiköksi.  Tervakartano tarjoaa kodinomaista asumista niille, jotka eivät selviydy kotona omin voimin tai avopalvelujen turvin.

Tervakartanossa  on ammattitaitoista henkilökuntaa ympäri vuorokauden ja osastot  ovat kahdessa kerroksessa. Osastolla 2, on 21 asukaspaikkaa ja osastolla 3 17 asukaspaikkaa joista osa on kahden hengen huoneita. Hoitotyön perustana on kuntouttava työote ja henkilökohtaiseen toimintakyvyn arviointiin perustuva hoito- ja palvelusuunnitelma. Henkilökuntaamme kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, toimistonhoitaja, viriketoiminnanohjaaja sekä kuntohoitaja.

Tervakartanon  asukkaiden hoivasta ja huolenpidosta vastaa Soite.  SAS- (selvitä , arvioi, sijoita ) työryhmässä päätetään asukassijoittamisesta tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kriteerien mukaan.  


Tervakartanon omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Vanhusten palvelutalo ja toimintakeskus Tervakartano
Tehtaankatu 27-29
67100 Kokkola

Palveluesimies
Minna Hassel
puh. 044 780 9525

Toimisto ma-pe klo 8-15.30
puh. 040 806 5103

Osasto 2
Maijala
puh. 044 780 9469

Ainola
puh. 044 780 9944

Osasto 3
puh. 044 780 9943
Sairaanhoitaja
puh.  040 489 2234

Viriketoiminnanohjaaja
puh. 044 780 9782