Soiten koronaverkkosivu osoitteessa: korona.soite.fi
Terveyspalvelut ➔ Kuntoutuspalvelut ➔

Terapiapalvelut

Järjestämme terapiapalveluita lapsille ja nuorille, työikäisille sekä ikääntyneille eri toimipisteissä sekä asiakkaan omassa toimintaympäristössään. Terapiapalveluihin sisältyvät esim. fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia.

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja ylläpitää tai palauttaa toimintakykyään niin, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti arjestaan.
 
Asiakasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
   

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön ja toimintaterapeutin sekä asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapiaa voidaan suunnata kaikille ikäryhmille silloin, kun vamma, sairaus, kehitysviivästymä, elämäntilanne tai ikääntyminen heikentää selviytymistä arkielämässä. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan taitoja ja osallisuutta arkipäivän toiminnoissa.

Puheterapia

Puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan puheen, kielen, kommunikaation, äänen, lukemisen ja kirjoittamisen, syömisen ja nielemisen sekä suun motorisen toiminnan vaikeuksia. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjen ympäristöissä: kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola
(opaskartta)

Fysioterapia
kuntoutuksen sihteeri
puh. 040 806 5599

Toimintaterapia
kuntoutuksen sihteeri
puh. 040 806 5599


Puheterapian puhelinpalvelu
tiistaisin klo 12-13
puh. 06 826 4361
Voit soittaa puheterapeutille kysyäksesi mieltä askarruttavista asioista liittyen puheeseen, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoihin, kielellisiin taitoihin, suun alueen motoriikkaan tai syömiseen.


Puheterapia keskussairaala
(b-siipi, 1. krs)

kuntoutuksen sihteeri
puh. 040 806 5599


Puheterapia Kokkola    Pitkänsillankatu 1 - 3 B
67100 Kokkola
puh. 040 806 5599
(kuntoutuksen sihteeri)


Puheterapia Kannus
Asematie 1
69100 Kannus
puh. 040 804 2478


Puheterapia Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho   
Pajalantie 1   
69600 Kaustinen
puh. 040 804 3407