Terveyspalvelut ➔ Erikoissairaanhoidon osastot ➔

Tehohoito

Tehohoito on vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoa, jossa potilasta tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoishoidoin ja -laittein. Teho-osastolla hoitotyön tehtävänä on taata potilaille hänen tarpeistaan lähtevää yksilöllistä, kokonaisvaltaista, turvallista ja inhimillistä hoitoa. Teho-osastolla on ajanmukaiset hoito- ja tarkkailulaitteet ja potilastiedot tallennetaan päivittäin tehon tietojärjestelmän avulla.

Teholle potilaat tulevat yleensä päivystyspoliklinikalta, leikkaussalista tai vuodeosastoilta. Osastollamme hoidetaan kaiken tyyppisiä vakavasti sairaita potilaita, sekä aikuisia että lapsia. Teho-osastolla on 4 potilaspaikkaa (tarvittaessa 5) sekä eristyshuone.

Potilaan hoidosta vastaa teho-osaston ylilääkäri ja päivystysaikana päivystävä anestesialääkäri. Eri erikoisalojen lääkärit toimivat konsultteina omalta alueeltaan. Teho-osastolla työskentelee tehohoitoon perehtynyt henkilökunta. Henkilökuntaa on enemmän potilasta kohden kuin vuodeosastolla ja hoito jatkuu tehokkaana ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Potilaan päivittäinen hoitosuunnitelma tehdään moniammatillisen hoitotiimin kanssa. Omahoitaja vastaa hoitosuunnitelman toteutumisesta.

Yhteystiedot

Teho-osasto sijaitsee K-PKS:n 2. kerroksessa, k-siivessä (opaskartta).


Teho kanslia:
Potilaan vointia voi tiedustella
puh. 040 653 4259


Osastosihteeri
Satu Maunumäki
puh. 040 653 4255


Vs. apulaisosastonhoitaja
Sari Haakana
puh.  040 653 4090


Vs. osastonhoitaja
Tea Verronen
puh. 040 804 2113


Osastonylilääkäri
Tadeusz Kaminski
puh. 040 653 4370


Vastuualuejohtaja, ylilääkäri
Ulrica Kujansivu
puh. 040 653 4396

Vierailut

Lähiomaisten vierailut ovat toivottavia. Voit tulla katsomaan läheistäsi tai soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Vierailuaikaa voidaan rajoittaa potilaan voinnista riippuen. Omaiset voivat päivittäin keskustella omahoitajan/lääkärin kanssa läheisensä tilanteesta.


Sairaalassa on potilashotelli yöpymistä varten. Siitä saa tietoa neuvonnasta tai teho-osaston hoitajilta.


Omaiset voivat ruokailla sairaalan ruokasalissa tai kahviossa.

Löydät meidät Instagramista: