Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Tarkastuslautakunta

Ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain mukaisesti. 

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja sen järjestämisestä vastaa hallitus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista, huolehdittava tarpeellisista voimavaroista tilintarkastuksen tarkastamiseksi sekä tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. 

Tarkastuslautakunta kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa.


Kokoonpano 2021-

Jäsen (Varajäsen)

Tarja Palosaari, pj, Kokkola (Manolis Huuki)
Johanna Järvelä, vpj, Veteli (Tarja Tuominen)
Jorma Koski-Vähälä,  Lestijärvi (Jorma Tuikka)
Markku Luomala, Kaustinen (Tarja Harju-Karhula)
Helena Broända, Kruunupyy (Leif Jakobson)