Terveyspalvelut ➔ Asiantuntijavastaanotot ➔

Sydänhoitaja

Sydänhoitajan  vastaanotto on tarkoitettu sydän- ja valtimotautiin sairastuneille henkilöille.  Vastaanotolla käyvät mm.

  • kohonnutta verenpainetta sairastavat
  • sepelvaltimotautia sairastavat
  • pallolaajennuksessa olleet
  • rytmihäiriöpotilaat
  • rytminsiirtoon menevät
  • verenohennuslääkitystä  saavat  potilaat lääkityksen aloitusvaiheessa
  • diabeteksen sairastumisriskissä olevat potilaat

Päämääränä on sydänpotilaan mahdollisimman terve ja laadukas elämä. Tavoitteena on potilaan jokapäiväinen hyvinvointi ja oireettomuus sekä sairauden etenemisen pysäyttäminen.

Sydänhoitaja huolehtii yhteistyössä vastuulääkärin kanssa mm. verenpaine- ja sepelvaltimotautipotilaista sekä sydämen vajaatoiminnasta tai erilaisista rytmihäiriöistä kärsivistä potilaista.

Sydänhoitajan työn avulla pyritään sydänpotilaan terveyden edistämiseen, säilyttämiseen, tukemiseen, itsehoidon seurantaan ja terveydentilan arviointiin. Sydänhoitaja toimii yhteistyössä  vastuulääkärin kanssa sekä yhdyshenkilönä terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon välillä. Myös sivu-terveysasemille on nimetyt sydänhoitajat. 

Sydänhoitajan tehtävänä on sydän- ja verenpainepotilaiden seurantatutkimukset ja yksilöllinen elämäntapaohjaus, jonka tavoitteena on potilaan tukeminen ja ohjaus oman terveytensä edistämisessä ja säilyttämisessä. Vastaanotolla hoitaja mm. arvioi potilaan terveydentilaa ja hoidon onnistumista sekä riskitekijöiden osuutta sydänsairaudessa ja antaa tukea ja apua korjaaviin elämäntapamuutoksiin.

Sydänhoitajan tärkein tehtävä on potilasohjaus, jonka tavoitteena on ehkäistä sairauden etenemistä ja saavuttaa jo sairastuneiden hyvä hoitotasapaino. Hoidon toteutumisen arviointia tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Vastaanottokäynti sisältää elämäntapaohjauksen lisäksi lääkityksen tarkistuksen ja laboratoriokokeita.  Seurantakäynnit sovitaan potilaan kanssa yksilöllisen tarpeen mukaan.

Sydänhoitajat toimivat sydänpotilaan omahoidon ohjaajana ja tukena. Omahoitoon kuuluu mm. terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta, tupakoimattomuus, alkoholin välttäminen/kohtuukäyttö ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen. Tärkeä tehtävä on myös tukea sairastunutta selviytymään sairautensa kanssa jokapäiväisessä elämässä ja säilyttämään elämänlaatunsa mahdollisimman hyvänä sairaudesta huolimatta. Usein myös sairastuneen perheenjäsenet tarvitsevat tukea.

Vastaanotolle tullaan lääkärin , hoitajan lähettämänä tai ajan voi varata itse. Aika varataan puhelimitse omalta terveysasemalta tai sydänhoitajalta suoraan.

Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku

Soitessa on otettu pilottiin sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku, joka on tarkoitettu kaikille Soiten alueella sepelvaltimotautia sairastaville potilaille. Kun potilaalla todetaan sepelvaltimotauti, hänelle avataan digihoitopolku, jonka kautta potilas saa tietoa ja tukea sairautensa hoitoon ja seurantaan. Digihoitopolku avataan uusille potilaille erikoissairaanhoidossa heti sairauden toteamisvaiheessa ja mahdollisen sydäntoimenpiteen jälkeen tai aiemmin sairastuneille potilaille perusterveydenhuollon vastaanotoilla sydänhoitajien toimesta.


Digihoitopolulla potilas voi hoitaa sydänsairauteen liittyviä asioita sähköisesti. Polulla potilas voi ilmoittaa ammattilaiselle muun muassa verenpaineen ja pulssin seurantatiedot. Lisäksi potilas voi lähettää viestejä ammattilaiselle, joihin ammattilainen vastaa polulla sovitulla tavalla. Digihoitopolun kautta potilas saa tiedon sairauteen liittyvistä kontrolleista esimerkiksi ajanvarauksesta verikokeisiin, sydänhoitajan vastaanottoajasta tai milloin ammattilainen tarkistaa tutkimusten tulokset.

Polulla potilas täyttää lääkehoidon vaikuttavuuskyselyn, jonka perusteella sydänhoitaja arvioi sepelvaltimotaudin hoidolle asetettujen tavoitteiden toteutumista, tarvittaessa yhdessä lääkärin kanssa. Sepelvaltimotautipotilaan kontrollit tapahtuvat pääsääntöisesti digihoitopolulla, mutta potilas kutsutaan aina tarpeen vaatiessa sydänhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. 

Digihoitopolkua ei ole tarkoitettu äkillisten sydäntapahtumien hoitoon, vaan kiireellisessä tapauksessa on otettava yhteys omaan terveyskeskukseen tai päivystykseen (päivystysapunumero 116117) tai hätätapauksissa yleiseen hätänumeroon 112. 


Yhteystiedot

Kokkola

Sydänhoitaja
puh. 044 730 7964 ja 044 730 7612

Puhelinaika:
ma - to klo 13-15


Kruunupyy
(Kruunupyy, Teerijärvi, Alaveteli)
Sydänhoitaja
puh. 050 322 8763

Hoitajan vastaanotto ei ole jokapäiväistä ja vastaanottopäivät vaihtelevat. Hoitaja vastaa puhelimeen pääsääntöisesti vain vastaanottopäivinä.


Jokilaaksot

Lestijokilaakso
(Kannus, Toholampi, Lestijärvi)
Lestijokilaakson sydänhoitaja 
puh. 040 804 2050
Puhelinaika:
ma - pe klo 12-13

Asiakasvastaanotot toimivat Kannuksen terveyskeskuksessa sekä Toholammin terveyskeskuksessa.


Tunkkarin terveyskeskus
(Halsua, Kaustinen, Veteli)

Sydänhoitajan puhelinaika
ma - pe klo 12-13 
puh. 040 804 5050

Vastaanotto on Tunkkarin terveyskeskuksessa.

Perho

Sydänhoitajan ajanvaraus arkisin ma - pe klo 8-16
puh. 040 804 3000