Hälsotjänster ➔ Service som tillhandahålls hemma ➔

Nattpatrullen

Nattpatrullen gör planerade klientbesök hemma hos klienter/patienter och vid behov till alla servicehus, också privata sådana.

Nattpatrullen arbetar varje dag kl. 20.30 - 07.00. Vid besöken görs kontinuerlig bedömning av hjälpbehovet. Om hjälpbehovet förändras kontaktar nattpatrullen den aktör som ansvarar för vården. En person är klient/patient hos nattpatrullen under en överenskommen period. När klientens/patientens hjälpbehov nattetid inte längre uppfyller kriterierna, avslutas besöken. När en klient/patient skrivs ut från sjukhuset ska sjukhuset informera den vårdande aktören om utskrivningen. Nattpatrullen besvarar de larm som görs nattetid av trygghetstelefonklienter i Stamkarleby, Lochteå och Kelviå. Med denna tjänst tryggas klientens/patientens möjligheter att bo  hemma så länge som möjligt.

Kontaktuppgifter

Den vårdande enheten kontaktar optimeringen/nattpatrullen och kommer överens om besök.

I övriga ärenden kontakta:
serviceförmannen Maija Luoto
tfn 044 730 7646