Hälsotjänster ➔ Allmänmedicinska avdelningarna ➔

Allmänmedicinska avdelningen i Kannus

Avdelningen har 24 vårdplatser. Största delen av patienterna är akutvårdens uppföljnings- och undersökningspatienter och patienter som kommit för fortsatt vård efter akutvård. Detta baserar sig på nivåstrukturering av vården,

Vårdavdelningen samarbetar tätt med patienternas anhöriga. Viktiga samarbetspartners är dessutom bl.a. hemvården, hemsjukhuset, servicehusen, intervallvårdsenheterna samt olika sakkunniga (bl.a. fysioterapeut och socialvårdare).

Besök

Patienternas anhöriga och andra närstående är välkomna på besök mån-sön kl. 13-19. I fastigheten finns ingen kiosk/kantin. Anhöriga som rest en längre väg kan vid behov äta i personalens matsal när den är öppen (mån-fre kl. 10.30-12.30) genom att köpa en kupong för gästmåltid från köket.

Vårdavgifter

För kortvarig vård på avdelning tas ut en avgift per vårddag. För långvarig avdelningsvård tas ut en månadsavgift som baserar sig på inkomsterna. Utredningarna och beräkningarna i fråga om månadsavgifterna utförs av socialarbetare Hilkka Anttila som arbetar på Tunkkari hälsovårdscentral.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Lopotinkatu 2, Kannus 


Postadress
Kannus hälsovårdscentral
Vårdavdelningen
PB 19
69101 Kannus
fax 06 870 070


Vårdavdelningens kansli I
tfn 040 804 2130

Vårdavdelningens kansli II

tfn 040 804 2131

Förfrågningar om patienterna
mån - sön kl. 13 - 19
ring kansliets telefonnummer

Samtal till patienterna
ring kansliets telefonnummer

Avdelningsskötare Mervi Salonen
tfn 040 804 2903

Biträdande avdelningsskötare Tiina Mäkelä
tfn 040 804 2133


Besök under coronavirusepidemin

På grund av coronavirusläget har besöken begränsats i Soites enheter. Vi skyddar sjuka och äldre personer. Max. 2-3 symtomfria besökare åt gången. Hygienanvisningarna i fråga om coronavirusepidemin måste följas noggrant under ett besök. Använd ansiktsmask. Du får mer anvisningar av personalen.