Hälsotjänster ➔ Rehabiliteringstjänsterna ➔

Veteranrehabilitering

Frontveteranrehabilitering kan fås av en person som beviljats frontsoldat-, fronttjänst- eller fronttecken. Som rehabilitering kan beviljas anstaltsrehabilitering, dagrehabilitering, individuell öppenvårdsrehabilitering, öppenvårdsrehabilitering som hembesök eller fotvård.

En frontveterans maka kan delta i anstaltsrehabiliteringen eller dagrehabiliteringen samtidigt med frontveteranen på samma rehabiliteringsanstalt.

Kontaktuppgifter

Rehabiliteringssekreteraren
tfn 040 489 2043