Hälsotjänster ➔ Hälsoundersökningar ➔

Hälsoundersökningar för arbetslösa

- Hälsoundersökningen som en del av vägen mot sysselsättning -


Hälsoundersökningar ordnas för alla arbetslösa som inte omfattas av studerande- och företagshälsovården. Undersökningar görs under olika faser av arbetslösheten.

Be vid behov om remiss för hälsoundersökning. Gör det t.ex. om det gått lång tid sedan din senaste hälsoundersökning eller om du är oroad över ditt hälsotillstånd. Be om remiss också om din arbetsförmåga eller rehabiliteringsbehov behöver bedömas. Till hälsoundersökning kommer man med remiss från TE-byrån,  den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) eller från socialväsendet.

Även en anställd på TE-byrån, en socialarbetare eller en servicehandledare kan rekommendera en hälsoundersökning. Det kan också någon annan som sköter dina ärenden göra.

Syftet med undersökningen är att

 • främja och följa upp hälsan och arbets- och funktionsförmågan
 • identifiera hälsorisker i ett tidigt skede
 • diagnostisera folksjukdomar och andra sjukdomar i ett tidigt skede
 • bedöma de psykiska resurserna
 • ordna fortsatta undersökningar och vård.


Undersökningens innehåll:

 • Hälsovanor: motion, kost, hobbyer, rökning, rusmedel
 • Tidigare sjukdomar och läkemedelsbehandling
 • Screeningsundersökningar: t.ex. risken att insjukna i diabetes
 • Det sociala nätverket
 • Olika mätningar: t.ex. vikten, längden, blodtrycket
 • Synundersökning
 • Uppgifter om vaccinationer
 • Vid behov remiss till laboratoriet
 • Vid behov hänvisas patienten till en läkares eller någon annan sakkunnigs mottagning


Hälsovårdaren koncentrerar sig på att göra hälsoundersökningar. Hälsovårdaren tar inte emot akuta sjukdomsfall och skriver inte korta sjukledighetsintyg.

En klient kan fylla i blanketten för förhandsuppgifter på förhand och ta den med sig till mottagningen. Se Blanketter --> Hälsotjänster --> Blankett för förhandsuppgifter: Hälsoundersökning för arbetslösa.
Kontaktuppgifter

Den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen,                               Mellersta Österbotten
Hälsovårdaren
Vasavägen 6
67100 Karleby
iPark, våning 4