Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Trygghetstelefon

Trygghetstelefonen är ett hjälpmedel för dem som bor hemma. Med hjälp av den kan en klient vid ett akut behov av hjälp tillkalla hjälp dygnet runt.

Kriterierna för att få trygghetstelefon:

  • klienten förstår syftet med trygghetstelefonen (rekommenderas inte om minnet är klart nedsatt)
  • klienten bor hemma
  • klienten eller personen som har en närståendevårdare har ett problem med hälsan som gör att hjälp måste komma snabbt
  • klienten har ett problem med hälsan som försvårar det dagliga livet och orsakar på det sättet upprepade farliga situationer
  • klienten förstår att tjänsten är avgiftsbelagd
  • klienten/den anhöriga kan sköta testning och underhåll av trygghetstelefonen


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite köper trygghetstelefontjänster för äldre och handikappade personer som stödtjänst av AddSecure Smart Care Oy. AddSecure Smart Care Oy tar emot trygghetslarm vid larmcentralen och förmedlar larmet till det mottagarnummer som fastställts inom hjälporganisationen. De första samtalen kan också förmedlas till en anhörig eller någon annan kontaktperson som förbundit sig att hjälpa.

Klienten betalar själv för programmering och installering av apparaten och för kostnader som orsakas av användarhandledning. Klienten betalar också en månadshyra för trygghetstelefonen. Tjänsten är avgiftsbelagd och baserar sig på de taxor och avgifter som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite fastställt. Soite tar ut en månadsavgift (hyra) av klienten för trygghetstelefonen. Av klienten tas dessutom ut en larmavgift om enheten som fungerar som hjälporganisation upprätthålls av Soite eller om larmet är avsiktligt obefogat.


Broschyr: Trygghetstelefontjänsterna (den svenskspråkiga texten finns under den finska)

Kontaktuppgifter

Karleby, Kelviå, Ullava, Lochteå
Servicehandledare
Janne Ilola

tfn 044 780 9403  


Perho älvdal

Servicehandledare
Petra Nikula-Valo
tfn 040 804 5420

Servicehandledare
Paula Hautala
tfn 040 804 3203


Lestijokidalen
Servicehandledare
Anu Jylli
tfn 040 804 2420


Kronoby
Servicehandledare
Ellinor Engblom 
tfn 050 347 1331