Socialservice ➔ Vuxensocialarbete och utkomststöd ➔

Utkomststöd

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand av samhället för personer och familjer som har ekonomiska svårigheter. Det är avsett att vara en tillfällig hjälp eller hjälp som kompletterar andra inkomster och förmåner.

Beviljandet av grundläggande utkomststöd avgörs från 1.1.2017 av FPA. Man ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Socialväsendet fattar beslut om behovsprövat kompletterande och förebyggande utkomststöd. Du kan ansöka om behovsprövat utkomststöd samtidigt när du ansöker om grundläggande utkomststöd. FPA överför den behovsprövade delen i ansökningen till kommunen. Om du har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om behovsprövat utkomststöd direkt hos socialväsendet.

Mottagning av ansökan om utkomststöd

Om du inte har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd:
FPA/utkomststöd

Om du har ett gällande beslut av FPA om grundläggande utkomststöd:
Socialrådgivning

Du kan också ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd elektroniskt via Soites Omapalvelu.

Kontaktuppgifter

Karleby och Kronoby

Vuxensocialarbete och utkomststöd
Vasavägen 6, 67100 Karleby
iPark (se bild)


På grund av coronaviruset ordnas klientmottagning endast enligt tidsbeställning.


Rådgivning för nya klienter:

Socialrådgivning
tfn 040 806 5093
mån -fre kl. 9-12 och 13-14

Nuvarande klienter:

Om du redan har en utsedd kontaktperson, sker uträttandet av ärenden med hen. Du kan ta kontakt genom att ringa din kontaktperson eller genom att ringa vuxensocialarbetets gemensamma kundbetjäningsnummer:

tfn 040 806 5093
mån-fre kl. 9 -12 och 13 - 14


Kronoby och svenskspråkig service
tfn 040 806 8055
tfn 040 489 2302


Byråsekreterarna
tfn 040 806 5095


Kannus

Torikuja 3, 69100 Kannus


Toholampi och Lestijärvi

Lampintie 5, 69300 Toholampi


Byråsekreterare
tfn 040 804 4900


Socialarbetare
Sinikka Asiala
tfn 040 804 4700


Socialarbetare
Titta Kolppanen
tfn 040 804 2700


Socialhandledare

Siiri Salonen

tfn 040 804 2320


Kaustby

(Halso, Kaustby och Vetil)
Familje- och socialcentret Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustby


Byråsekreterare
tfn 040 804 5900 


Ledande socialarbetare
Minna Niemistö
tfn 040 804 5700


Socialhandledare
Katri Nieminen
tfn 040 804 2178


Perho

Keskustie 2, 69550 Perho

Byråsekreterare
tfn 040 804 5900


Socialhandledare
Sirpa Mäkelä
tfn 040 804 3700

Socialhandledare
Leena Myllymäki
tfn 040 804 3734


Ansvarsområdeschef

Anu Pippola

Omapalvelu

Via den elektroniska Omapalvelu-applikationen kan du ansöka om:
  • hemservice för barnfamiljer
  • kompletterande eller förebyggande utkomststöd
  • tjänster som är i enlighet med handikappservicelagen
  • stöd för närståendevård
  • tjänster för seniorer: ändringsarbete i bostad och tjänster som stöder rörelseförmågan

till tjänsten

Blanketter

Blanketten för ansökan om utkomststöd finns på sidan Blanketter.

Vi finns på Instagram: