Hälsotjänster ➔ Röntgen och bilddiagnostik ➔

Datortomografiundersökningar

Datortomografiundersökningarna görs vid radiologiska enhetens verksamhetsställe på centralsjukhuset. De beställda tiderna är i regel under tjänstetid. Brådskande jourundersökningar görs dygnet runt. Jourpatienter som behöver brådskande vård undersöks ofta med en datortomografiapparat. Deras undersökningar görs mellan tidsbeställningspatienternas undersökningar, och därför kan din undersökningstid ibland vara försenad.

Datortomografiundersökningarna baserar sig på röntgenstrålning. Av organet som undersöks tas olika tvärsnittsbilder. Jodhaltigt kontrastmedel kan ges antingen via ett blodkärl i armvecket eller genom munnen. Själva bildtagningen görs på några minuter, men på grund av förberedelserna räcker undersökningen längre än så. Om kontrastmedlet injiceras via ett blodkärl, kan det orsaka en tillfällig känsla av värme i kroppen samt metallsmak i munnen. Kontrastmedlet avlägsnar sig ur blodcirkulationen med urinen. Om du är allergisk mot jod, meddela vårdpersonalen innan undersökningen.

Om undersökningen kräver förberedelse hemma, får du anvisningar om dessa när du får brevet med din undersökningstid. Om buken ska undersökas får du ofta dricka vatten för att markera matsmältningskanalen. Om en undersökning med kontrastmedel ska göras får du inte äta före undersökningen.


Kontaktuppgifter

Verksamhetsstället på centralsjukhuset
Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

Tidsbeställning:
mån-fre kl. 8.00 - 15.00
tfn 040 653 4223