Hälsotjänster ➔ Rehabiliteringstjänsterna ➔

Terapitjänster

Vi ordnar terapitjänster för barn och ungdomar, personer i arbetsför ålder samt seniorer på olika verksamhetsställen samt i klientens egen miljö. I terapitjänsterna ingår bland annat fysioterapi, ergoterapi och talterapi.

Fysioterapi

Målet med fysioterapi är att erbjuda klienten sätt att upprätthålla eller återställa funktionsförmågan så att hen klarar sig så självständigt som möjligt i vardagen. 
 
Klienten aktiveras och ges handledning i samarbete med andra sakkunniga, så att hen kan själv ta ansvar för sin hälsa och sin funktionsförmåga samt för val som har att göra med att främjande dem.
   

Ergoterapi

Ergoterapi är rehabilitering som baserar sig på användning av aktivitet som en terapeutisk vårdform samt på samarbete mellan ergoterapeut och klient. Ergoterapi kan riktas till alla åldersgrupper när en skada, sjukdom, utvecklingsförsening, livssituation eller åldrande gör det svårare att klara sig i vardagen. Målet är att stärka klientens färdigheter och delaktighet i vardagens funktioner.

Talterapi

I talterapi undersöks och rehabiliteras personer som har problem med tal, språk, kommunikation, röst, läsande och skrivande, ätande och sväljande eller munnens motoriska funktion. Målet med talterapi är att förbättra klientens funktions- och kommunikationsförmåga i miljöer i vardagen: i hemmet, i dagvården, i skolan eller i arbetslivet.

Kontaktuppgifter

Mellersta Österbottens centralsjukhus
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
(guidekarta)

Fysioterapi
rehabiliteringssekreterare
tfn 040 806 5599

Ergoterapi
rehabiliteringssekreterare
tfn 040 806 5599

Talterapins telefontjänst
tisdagar kl. 12-13
tfn 06 826 4361
Du kan ringa för att fråga om sådant du funderar på gällande tal, uttrycks- och kommunikationsförmåga, språklig förmåga, motorik i munnens område eller ätande.

Talterapi MÖCS
(b-flygeln, 1. vån)

rehabiliteringssekreterare
tfn 040 806 5599


Talterapi  Karleby
Långbrogatan 1 - 3 B
67100 Karleby

tfn 040 806 5599
(rehabiliteringssekreterare)


Talterapi Kannus
Asematie 1
69100 Kannus

tfn 040 804 2478


Talterapi  Halso, Kaustby, Vetil, Perho   
Pajalantie 1   
69600 Kaustby
tfn 040 804 3407