Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Polikliniken för cancersjukdomar

Polikliniken för cancersjukdomar är en tidsbeställningspoliklinik som producerar öppenvårdstjänster och dit patienterna kommer med remiss från en läkare eller på basis av konsultationsbegäran för bedömning av cancerns fortsatta behandling.

På polikliniken behandlar vi alla cancertyper och sköter patienter i olika åldrar, från unga vuxna till seniorer. I fråga om ovanliga cancertyper samarbetar vi med universitetssjukhusen.

De tre specialläkarna och vårdpersonalen som arbetar på polikliniken ser till att patienten kommer snabbt på vårdbedömning. Behandlingarna kan oftast inledas inom en vecka under den förutsättningen att de undersökningar som behövs för beslutsfattandet har gjorts. På polikliniken kan det arbeta läkare som specialiserar sig på behandlingen av cancersjukdomar. Vi fungerar också som utbildningsställe för studerande. En patients mottagning kan bestå av ett möte med flera olika arbetstagare och det reserveras tid för patienten för varje besök. I teamet kan ingå en läkare, sjukskötare, fysioterapeut och socialarbetare.

För att trygga en säker behandling är det önskvärt att du har en närstående med dig på mottagningen. Detta är särskilt viktigt i fråga om äldre och/eller minnessjuka patienter. Om du bor på vårdinrättning, är det bra att ha den senaste vårdinformationen med dig. I kallelsebrevet ber man dig fylla i en blankett om bl.a. de läkemedel du använder. Läkemedelsbehandlingar genomförs nuförtiden huvudsakligen polikliniskt. Läkemedelsbehandling ges i poliklinikens behandlingsrum. En anhörig kan vara med under behandlingen om hen vill. När behandlingen är över får patienten åka hem med anvisningar om den fortsatta vården.

Vissa läkemedelsbehandlingar kräver att patienten stannar en eller två nätter på vårdavdelning. En del läkemedelsbehandlingar sker hemma med stöd av handledning (s.k. tablettbehandlingar).

Strålbehandling ges huvudsakligen vid Uleåborgs universitetssjukhus och Vasa centralsjukhus. Patienten är med och beslutar om vårdplatsen, och avståndet mellan hemmet och vårdplatsen samt patientens modersmål tas i beaktande.

Uppföljningen efter cancerbehandlingen planeras individuellt.

Det är viktigt för oss att få feedback från patienter: du kan ge feedback muntligt eller skriftligt, även via internet.

Om den tid vi reserverat för dig inte passar dig, ber vi dig meddela oss så snart som möjligt. Ring sekreteraren tfn 06 826 4230 eller annullera tiden via annullering av polikliniktid.

Samarbete

Cancersjukdomen och tillfrisknandet från den påverkar många områden i livet. Den medför ett behov av att anpassa sig till en livssituation som på många sätt är annorlunda än före insjuknandet. Förutom medicinsk behandling satsar vi på handledning för patienten och hens anhöriga. Våra etiska värden är humanitet, individualitet samt patientens trygghetskänsla.

Vårt arbetssätt är yrkesövergripande och vi gör nära samarbete med andra specialiteter. Beroende på patient och enligt överenskommelse med hen samarbetar vi även med hälsocentralerna och företagshälsovården. I samarbetet är det fråga om hemsjukvård och rehabilitering respektive om  att återvända till arbetet och bedömning av arbetsförmågan. Vi gör utlåtanden till FPA (läkemedelsersättningar, sjukledighet, rehabilitering, vårdbidrag) samt olika intyg på patientens begäran.Kontaktuppgifter

Polikliniken för cancersjukdomar finns på 1 vån. i d-flygeln på MÖCS (guidekarta).


Öppen:
mån-tors kl. 8.00-15.00
fre kl. 8.00-14.00


Sekreterare
Telefontid
mån-fre kl. 8.30-13.00
tfn 06 826 4230

Fax 06 826 4796

Sjukskötare
Telefontid
mån-fre kl. 9-11
tfn 06 826 4229
Du kan lämna sekreterare eller sjukskötare en begäran om återuppringning mån-tors kl. 7-14 och fre kl. 7-13. Vi ringer då upp dig senast följande vardag.


Tf avdelningsskötare
Kaija Sorvoja
tfn 040 653 4021


Överläkare
Kaisu Johansson
tfn 040 653 4006

Vi finns på Instagram: