Hälsotjänster ➔ Förlossningar ➔

Förlossningar / kvinnokliniken

Kvinnopolikliniken erbjuder högklassig vård bl.a. gravida kvinnor, kvinnor som ska föda samt deras nyfödda barn samt kvinnor som har en kvinnosjukdom som kräver specialiserad vård. Till kvinnopolikliniken hör följande verksamhetsenheter:

  •  mödrapolikliniken
  •  polikliniken för kvinnosjukdomar
  •  förlossningsmottagningen
  •  förlossningssalarna
  •  vårdavdelning 3


På Mellersta Österbottens centralsjukhus föds årligen ca 1 300 - 1 400 barn. Sjukhuset fungerar som ett så kallat jourhavande centralsjukhus, vilket betyder att en jourhavande gynekolog, anestesiolog samt en barnläkare är anträffbar dygnet runt.

Största delen av mödrarna som kommer till MÖCS för att föda bor i Karlebynejden, men allt fler mödrar reser även längre ifrån för att föda.

Största delen av patienterna med kvinnosjukdomar är operationspatienter. De vanligaste operationerna är avlägsnande av livmodern med olika tekniker, korrigering av framfall, korrigering av urininkontinens och operationer i äggstockarna. På avdelningen vårdas även patienter med gynekologiska infektioner, cancerpatienter, patienter som avbrutit graviditeten, patienter som fått missfall och patienter som har problem i början av graviditeten, som t.ex. risk för missfall eller illamående.