Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Hjärtpolikliniken

På hjärtpolikliniken, dvs. kardiologiska polikliniken undersöks, vårdas och görs uppföljning för patienter som har en hjärtsjukdom som kräver specialsjukvård. Det handlar t.ex. om patienter med pacemaker och patienter med kardiomyopati.

På kardiologiska polikliniken utreder man orsaken till symptom som misstänks bero på hjärtat samt planerar vården. Beroende på sjukdomsgraden styrs en del av patienterna vid behov till hjärtundersökningsenheten för specialundersökningar och vård.

I patienternas vård betonas goda förberedelser inför undersökningarna, stöd för patienten, vägledning i undersökningssituationen samt anvisningar för vården efter undersökningarna.Kontaktuppgifter

Hjärtpolikliniken finns bredvid MÖCS inremedicinska avdelning 8 på våning 0 i c-flygeln (guidekarta).


Öppen:

mån - tors kl. 8-15
fre kl. 8-14


Avdelningssekreterare
tfn 0400 145 044


Sjukskötaren
tfn 06 826 4508


Avdelningsöverläkare 
Miia Hyytinen-Oinas


Avdelningsöverläkare 
Tero Pinola


Ansvarsläkare, avdelningsöverläkare
Jussi Sia
tfn 040 653 4041