Socialservice ➔ Socialjouren - meddela om din oro

Socialjouren

Socialjouren fungerar dygnet runt i Mellersta Österbotten för att trygga brådskande och nödvändig hjälp för människor i alla åldrar i situationer där det behövs social hjälp.

Du kan ringa socialjouren till exempel i följande ärenden:

  • i brådskande och oväntade krissituationer vid vilka man behöver brådskande hjälp
  • när du är oroad för ett barn och vill göra en barnskyddsanmälan
  • i familjevåldssituationer
  • i situationer förknippade med minderåriga personers rusmedelsbruk och brottslighet
  • i akuta situationer där en äldre person/handikappad inte klarar sig ensam hemma
  • i andra sociala nödsituationer vid vilka man behöver brådskande hjälp

Anmäl din oro

Med hjälp av funktionen Anmäl din oro kan du anmäla din oro för till exempel  ett barn, en äldre person eller någon annan kommuninvånare. Meddelandet förmedlas via det elektroniska systemet direkt till Soites socialjour. När du har anmält din oro, har socialvården ansvar för bedömningen av vård- och hjälpbehovet. 

Gör en barnskyddsanmälan. Du kan göra en barnskyddsanmälan om du har blivit orolig för ett barns välbefinnande. Oron kan till exempel gälla svårigheter med vård och uppfostran av ett barn eller en ung person, rusmedelsanvändning i familjen eller våld.

Anmälan av behov av socialvård när det är fråga om en vuxen. En anmälan kan göras också om andra personer än barn om man blir oroad. Oro gällande en vuxen person kan uppstå till exempel när en person verkar oförmögen att sköta om sig själv och sin säkerhet. 

Ta kontakt om din oro gäller barnfamiljer eller vuxna. En myndighetsperson kan med en klients medgivande eller tillsammans med en klient kontakta den ansvariga myndigheten inom socialvården. Om myndigheten inte har klientens medgivande, görs anmälan om behov av socialvård eller en barnskyddsanmälan.

I brådskande situationer ring socialjouren tfn 044 780 9173.

Kontaktuppgifter

Det allmänna nödnumret 112 
eller tfn 044 780 9173

Hjälp-knappen 24/7 för barnfamiljer