Soite ➔ Kommunikation ➔

Soites berättelse

Projektet att grunda Mellersta Österbottens regionala produktionsområde för social- och hälsovård inleddes på hösten 2015. I och med projektet bildades en omfattande produktionssamkommun inom social- och hälsovård i serviceområdet. I samkommunen förenades social- och hälsovårdsservicen i områdets kommuner och sjukvårdsdistriktet till en helhet. Samkommunen består av Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru, Karleby social- och hälsovårdsservice samt Perho kommuns social- och hälsovårdsservice.

I den nya samkommunen (från 1.1.2017) har målet varit att organisera servicen på ett nytt sätt till klient- och patientorienterade, kompletta helheter. Målet med organisationsreformen var att trygga tillgången till den service, närservice, specialkompetens och service vid ett jourhavande sjukhus som invånarna i området behöver. Samkommunen Soite har från första början grundats med funktioner och tjänster, inte med förvaltningsstrukturer, i spetsen.

När Soite grundades var målet en äkta förändring som stöder multiprofessionellt samarbete samt integration inom social- och hälsovården. I förändringsprocessen ville man betona öppenhet, ömsesidigt förtroende och att göra personalen delaktig.

Varifrån kommer namnet Soite?

Namnet Soite betyder folkmelodi och berättar om landskapets musikalitet, men i namnet ingår även förkortningen ”sote”, dvs. social- och hälsovård. Bokstaven "i" i mitten signalerar om  samkommunens tanke om "individen i centrum".

Den grafiska profilen har skapats kring temat ”individen i centrum”. I den ena logotypen ses stiliserade människor i penseldrag som kan representera olika klient- och patientgrupper eller till exempel yrkesgrupper. I den andra logotypen signalerar bokstaven "i" i mitten om tanken om "individen i centrum".


  


 


Logotypen berättar om samkommunens kärnuppgift: att vårda och hjälpa människor med moderna metoder.