Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Ögonenheten

Polikliniken för ögonsjukdomar är en tidsbeställnings- och jourpoliklinik. Enligt principerna för nivåstruktureringen av sjukvården krävs det en remiss från en läkare för att komma på vård på ögonpolikliniken.

Alla ingreppen i ögonsjukdomarnas ingreppsenhet görs dagkirurgiskt. Det handlar t.ex. om starr-, skelnings- och tårkanaloperationer samt operationer för att sänka ögontrycket. Här görs ca 750 starroperationer årligen och dessutom andra mindre operationer.

Ögonsjukdomarna är en enhet inom specialsjukvården där det vårdas patienter i olika åldrar. Vi har ungefär 5 500 poliklinikbesök per år, och till vårt förfogande har vi tidsenlig apparatur för undersökningen av ögonpatienten samt en yrkeskunnig personal.

 

Kontaktuppgifter

Polikliniken för ögonsjukdomar finns på MÖCS första våning, i b-flygeln (guidekarta).


Polikliniken för ögonsjukdomar är öppen vardagar kl. 8.00 - 15.00


Kansliet vid ögonpolikliniken:
tfn 06 826 4266

Telefontid
mån-fre kl. 9.00 - 11.00
                   kl. 12.30 - 13.30


Under kvällarna och veckosluten ansvarar MÖCS kirurgiska primärjour för vården av ögonpatienterna. Primärjouren konsulterar vid behov Uleåborgs universitetssjukhus jourhavande ögonläkare om vården.

I ögonenheten fungerar en dagkirurgisk enhet vardagar kl. 7.00-15.00. Under kvällarna och veckosluten är enheten stängd.

Avdelningsskötare
Raija Lammi
tfn 06 826 4279


Överläkare
Visa Korkatti
tfn 040 653 4072