Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Ögonenheten

Polikliniken för ögonsjukdomar är en tidsbeställnings- och jourpoliklinik. Enligt principerna för nivåstrukturering av sjukvården krävs det en remiss från en läkare för att komma för vård till ögonpolikliniken.

Alla ingreppen i ögonsjukdomarnas ingreppsenhet görs dagkirurgiskt. Det handlar t.ex. om glaukom-, skelnings- och tårkanaloperationer samt operationer för att sänka ögontrycket. Här görs ungefär 750 glaukomoperationer årligen och dessutom andra mindre operationer.

Ögonsjukdomarna är en enhet inom specialsjukvården som vårdar patienter i olika åldrar. Vi har ungefär 5 500 poliklinikbesök per år. Till vårt förfogande har vi tidsenlig apparatur för undersökning av ögonpatienter samt en yrkeskunnig personal.

Kontaktuppgifter

Polikliniken för ögonsjukdomar finns i b-flygeln på första våningen på MÖCS (guidekarta).


Polikliniken för ögonsjukdomar är öppen vardagar kl. 8.00 - 15.00


Kansliet vid ögonpolikliniken:
tfn 06 826 4266

Telefontid:
mån-fre kl. 9.00 - 11.00 och
kl. 12.30 - 13.30


Under kvällar och veckoslut ansvarar MÖCS kirurgiska primärjour för vården av ögonpatienter. Primärjouren konsulterar vid behov Uleåborgs universitetssjukhus jourhavande ögonläkare om vården.

I ögonenheten fungerar en dagkirurgisk enhet vardagar kl. 7.00-15.00. Under kvällar och veckoslut är enheten stängd.

Avdelningsskötare
Raija Lammi
tfn 06 826 4279


Överläkare
Visa Korkatti
tfn 040 653 4072