Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Seniorboende

Seniorboende är en mellanform mellan att bo hemma och heldygnsomsorg. Utmärkande för det är det sociala sammanhanget. Utöver egen bostad/eget rum finns det gemensamma utrymmen som man kan vistas i och umgås i med andra boende. Inom seniorboende bor man i ett seniorhus i hyresförhållande antingen utan service eller med hjälp av stödtjänster och/eller hemvård.

Kriterier för seniorboende från 1.1.2019.pdf

Kontaktuppgifter

Karleby
Serviceförman
Kirsi Hyyppä
tfn 040 806 8007


Perho älvdal
Serviceförman
Karita Eteläperä
tfn 040 804 2481


Lestijokidalen
Serviceförman
Mervi Salonen
tfn 040 804 2440