Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Elektroniska tjänster för seniorer

Virtuella VideoVisit-omvårdnadstjänster

Hemvården i Soite använder virtuella VideoVisit-omvårdnadstjänster. Med virtuella omvårdnadstjänster avses att en senior och en yrkesutbildad person har bild- och ljudförbindelse via en pekplatta. Via denna videoförbindelse kan klienten få handledning i sysslor som hen kan göra med hjälp av instruktioner (bland annat att ta mediciner, att värma upp mat och att injicera insulin).

En yrkesutbildad person kontaktar klienten via tablett alltid vid en överenskommen tidpunkt. Man kommer också på förhand överens om sysslorna som man utför under videokontakten. Om klienten inte klarar av de överenskomna sysslorna med hjälp av handledning, skickas en vårdare på besök.

De virtuella omvårdnadstjänsterna kan vara en del av klientens hemvård eller den enda stödformen. Hemvårdens arbetstagare gör en noggrann bedömning av om hembesök kan ersättas med videoförbindelse.

Klienten har också möjlighet att vara i kontakt med anhöriga med hjälp av den virtuella omvårdnadstjänsten. När antalet klienter ökar är det möjligt att producera olika slags innehåll till tjänsten, t.ex. gympa- och musikstunder, diskussionsgrupper och spel.

Läkemedelsautomat


Hemvården vid Soite använder läkemedelsautomater som hjälper hemvårdens klienter att ta sina mediciner vid rätt tidpunkt enligt läkarordination.

En talande läkemedelsautomat påminner klienten om att ta mediciner samt ger de rätta medicinerna i en öppen påse. Läkemedelsautomaten påminner om och handleder klienten att alltid ta medicinerna vid rätt tidpunkt, också om klienten behöver ta mediciner flera gånger per dag.
Om klienten inte tar medicinen, sväljer automaten läkemedelspåsen och skickar ett meddelande till hemvårdens vårdare.

En klient kan inte heller ta för mycket mediciner från automaten, för man kan inte bryta sig in i den ens med grova verktyg.

En läkemedelsautomat gör det lättare för klienten att ta mediciner, och samtidigt ökar känslan av självständighet och kontroll över det egna livet. Då mediciner tas alltid vid samma tider mår patienten också bättre. Dessutom har hemvårdens arbetstagare mer tid över för klienter och
deras hälsa när en automat sköter den rutinmässiga utdelningen av mediciner.


Kontaktuppgifter

Karleby

Hemvårdens center för verksamhetsstyrning
tfn 044 730 8216

Serviceförman Marjo Kero-Järvilä 
tfn 044 730 7616


Videotelefontjänst och läkemedelsrobot
Närvårdare Miia Konu
tfn 040 804 3408

Hemvård södra
Serviceförman Päivi Akolahti
tfn 044 780 9470 


Hemvård  västra
Serviceförman Petra Witick
tfn 044 780 9662


Hemvård  östra
Serviceförman Marita Hakala
tfn 044 780 9274 

 
Hemvård norra
Tf Serviceförman Susanna Meriluoto-Hyry
tfn 050 354 9769 


Kuusikumpu / Seniorboende
Serviceförman Kirsi Hyyppä
tfn 040 806 8007Kronoby

Hemvård Kronoby
Serviceförman Åsa Rönnqvist
tfn 050 310 5035 


Kanslist, fakturering: Raili Vidjeskog
tfn 040 806 5843Älvdalarna

Hemvården i Perho älvdal 
Serviceförman Karita Eteläperä
tfn 040 804 2481


Hemvården i Lestijokidalen
Serviceförman Mervi Salonen
tfn 040 804 2440Serviceområdeschef för hemvård 
Sari Kallinen
tfn 040 806 5749