Hälsotjänster ➔ Expertsjukskötarnas mottagningar ➔

Reumaskötare

Till en reumaskötares mottagning hänvisas patienter med olika sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Det kan till exempel vara fråga om ledgångsreumatism, fibromyalgi, ankyloserande spondylit, osteoporos, Sjögrens syndrom eller artros.

En reumaskötare sköter kontroller för reumapatienter i samarbete med en läkare samt säkerhetsprov gällande läkemedelsbehandling för reumatiska sjukdomar.

Man kan söka sig till mottagningen på eget initiativ eller hänvisad av en läkare/annan vårdpersonal.

Ansvarsområden är bland annat handledning gällande vård, uppföljning av vård och ordnande av fortsatt vård. Även säkerhetsprov och förfrågningar om testresultat görs via en reumaskötare.


Kontaktuppgifter

Karleby

Andnings-/reumaskötare
tfn 044 730 7962 

Älvdalarna

Kannus, Toholampi, Lestijärvi

Reumaskötarens mottagning enligt tidsbeställning i Toholampi
vardagar mån - fre kl. 13 -14
tfn 040 804 4022


Tunkkari (Halso, Kaustby, Vetil) och Perho
Reumaskötarens mottagning enligt tidsbeställning i Tunkkari

vardagar mån - fre kl. 8 - 9
tfn  040 804 5061