Hälsotjänster ➔ Expertsjukskötarnas mottagningar ➔

Näringsplanerare

Näringsplaneraren arbetar på hälsovårdscentralerna som sakkunnig i fråga om näring. Näringsplaneraren ansvarar för planeringen, genomförandet och uppföljningen av klienternas individuella näringsterapi. Näringsrådgivningen baserar sig på den senaste forskningen. 

Näringsplaneraren ger information om samband mellan näring och hälsa samt om näringsterapins möjligheter vid förebyggande och vård av många sjukdomar.

Till näringsplanerarens uppgifter hör därtill att hålla föredrag och kurser för personalen. Näringsplaneraren sköter också konsultationer samt planerar och utarbetar material om näring.

Man kommer till näringsplanerarens mottagning med remiss av en läkare eller sjukskötare i enlighet med kriterierna för näringsterapi

Kontaktuppgifter

Näringsplanerare
Nynäs Kati
tfn 044 730 7963  

Celiakiskötaren Kannus 
Tidsbeställning mån-fre kl. 8 - 16,
tfn 040 804 2000