Hälsotjänster ➔ Mentalvårdstjänster ➔

Psykologtjänster

Soites psykologer arbetar inom olika specialiteter i yrkesövergripande arbetsgrupper, både inom socialservicen och inom hälsotjänsterna. Till psykologernas centrala arbetsuppgifter hör att göra psykologiska bedömningar och undersökningar, att utföra psykologiska behandlingar och rehabilitering, konsultationer. Dessutom har psykologerna som uppgift att tillföra arbetsgrupper som planerar vård och rehabilitering för klienter sin psykologiska yrkeskunskap.

Psykologer kan hjälpa när det behövs:

  • en bedömning av inlärnings- och arbetsförmåga och möjligheterna för rehabilitering
  • stöd förknippat med ett barns eller en ungdoms utveckling och uppfostring
  • stöd i olika krissituationer i livet, problem i mänskliga relationer, psykiskt illamående eller fysiska sjukdomar
  • möjlighet att fundera på och utveckla egna personliga tanke- och handlingssätt och lära sig att förstå sig själv bättre
  • bedömning och behandling av hjärnrelaterade störningar så som tal-, minnes- och perceptuella funktioner


Du kan kontakta psykologer via olika polikliniker och serviceenheter. I Soite har psykologtjänster organiserats som ett eget serviceområde som leds av en psykolog.

Kontaktuppgifter

Tf serviceområdeschef för psykologtjänster
Päivi Häggblom
tfn 044 723 2362