Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Pilventupa

Vårdhemmet Pilventupa har haft verksamhet i Kelviå sedan år 1999. De nuvarande lokalerna byggdes år 2011 och finns i anslutning till ålderdomshemmet Leporanta i centrum av Kelviå. Pilventupa erbjuder hemlikt boende och vård dygnet runt för 14 stadigvarande boende.  Vårdhemmet har fyra rum för självständigt boende.


Verksamhetsprinciper vid Pilventupa

Verksamhetsprincipen vid vårdhemmet Pilventupa är att garantera klienterna högklassigt, tryggt och hemlikt boende. Vi respekterar klienternas egna värderingar, rättigheter och individualitet. Vid Pilventupa följer man principen med egen handledare. Varje stadigvarande boende har en egen handledare. Hen ansvarar i första hand för planering, genomförande och bedömning av den service den boende får. Pilventupa har ett vitt rum och ett bubbelbadkar med hjälp av vilka man förverkligar multisensorisk verksamhet (Snoezelen-metoden).   


Vardagen och personalen vid Pilventupa

Pilventupa samarbetar med verksamhetscentret Kompassi. En del av de boende vid Pilventupa deltar i dagverksamhet efter sin förmåga och sina resurser. När det gäller boende som inte deltar i dagverksamhet vid Pilventupa försöker man ordna trevlig verksamhet efter resurser, bl.a. att vara ute, använda det vita rummet och ordna besök. Man deltar även i olika fritidsintressen, evenemang och klubbar med boendena samt gör utflykter.                                                                                  


                                                                                                                                                                     

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Kumpulavägen 7, 68300 Kelviå
tfn 044 576 7680

Kartan


Ansvarig handledare
Katja Kämäräinen
tfn 050 548 6287

Serviceförman
Tanja Linnarinne
tfn 040 488 2986

Serviceområdeschef
Sari Valkama
tfn 040 804 2985