Hälsotjänster ➔ Service som tillhandahålls hemma ➔

Hemsjukhus

Hemsjukhus erbjuder kortvarig vård som ersätter vård på vårdavdelning hemma hos en patient när patienten själv eller patientens anhöriga önskar det.

Målet är att främja patientens välbefinnande och hälsa hemma hos patienten eller i hemlika förhållanden.

Inom hemsjukhusverksamheten sköts bl.a.

  • Intravenös medicinering
  • Vätske- och nutritionsbehandling
  • Blodtransfusioner
  • Behandling med smärtpump
  • Palliativ vård och vård i livets slutskede


Till vård inom hemsjukhusverksamheten kommer man med remiss från läkare.

Hemsjukhusets läkare ansvarar för vården under hemsjukhusperioden. Sjukskötarna arbetar varje dag kl. 8.00-21.00.

Hemsjukhuskostnader beaktas vid beräkning av avgiftstak.

Kontaktuppgifter

Hemsjukhuset Karleby
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
y-flygeln,
vån. 0 (guidekarta)

tfn 040 806 5680


Hemsjukhuset
Lestijokidalen

Hemsjukhusets byrå
Lopotinkatu 2
69100 Kannus
tfn 040 804 3233


Hemsjukhuset
Perho älvdal

Hemsjukhusets byrå
Mäntöläntie 2
69730 Tunkkari

Tfn 040 804 3230


Serviceförman
Maija Luoto 
tfn 044 730 7646