Soite ➔ Utvecklingsverksamhet ➔

Primärvårdsenheten

Ett sjukvårdsdistrikt ska enligt lagen ha en primärvårdsenhet som har multiprofessionell hälsovårdsexpertis. Den ska ge stöd för att utarbeta en organiseringsplan för hälsovården i området.

Primärvårdsenheten erbjuder sakkunskap och samordnar forskning, utveckling, utarbetande av vård- och rehabiliteringskedjor samt kompletterande utbildning inom primärvården. Enheten prognostiserar dessutom personalbehovet samt samordning av specialsjukvården, primärvården och i tillämpliga delar socialväsendet.

Kontaktuppgifter

Primärvårdsenheten 
Lotta Seppinen
tfn 040 4882807