Respons

Du kan ge feedback på följande sätt

Respons på vård eller service

Du kan ge respons med enkäten om kundtillfredsställelse. Responsen om vården kan ges anonymt, men kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter om du vill att du kontaktas.


Allmän respons

Du kan ge allmän respons med nätblanketten om Soites verksamhet, förvaltning, innehållet på dessa webbsidor eller något annat allmänt ärende. Responsen kan ges anonymt, men kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter om du vill att du kontaktas. Både ris och rosor är välkomna.
Anmälan om en farlig incident
Om du upplever att det skett ett fel eller varit en riskfylld situation i din vård, kan du göra en anmälan med en webblankett. Anmälan kan göras anonymt eller under eget namn. Om du lämnar dina kontaktuppgifter, informeras du om hur ärendets behandling fortskrider. Anmälan behandlas med de personer som är ansvariga. Under vården kan du även genast prata med personalen om den farliga situation du observerat.

Anmälningar som baserar sig på patientlagen och patientskadelagen
När du gör en anmärkning, framför ett klagomål eller gör en patientskadeanmälan kan du kontakta patientombudsmannen. Soites patientombudsmän ger råd och handledning för patienterna och deras anhöriga i ärenden som gäller patientens ställning och rättigheter.