Hälsotjänster ➔ Jouren ➔

Jouren

Samjouren är öppen dygnet runt. Om du anser att du behöver vård inom ett dygn p.g.a. en skada eller en plötslig sjukdom, ring jourhjälpstjänsten 116 117. Läs mera on jourhjälpstjänsten.

I nödsituation ring nödcentralen, nummer 112.

Jourhjälpen 116 117 är en rådgivnings- och handledningstjänst som du kan fråga råd av vid plötsliga sociala problem och hälsoproblem. Du kan ringa jourhjälpen till exempel när den egna hälsostationen är stängd och du funderar på att åka till jouren. Tjänsten är avsedd för brådskande, icke-nödsituationer särskilt under jourtid.

På jourhjälpens webbsida finns en avgiftsfri texttjänst som är tillgänglig endast för personer med nedsatt hörsel eller talförmåga.

Soites jourmottagningar finns på Välfärdscentralerna och på Mellersta Österbottens centralsjukhus samjour.

Bedömningen av jourpatienternas behov av vård baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets "Enhetliga grunder för jourvård" samt Soites egen ABCDE-klassificering i fråga om brådska.

På jourmottagningarna vårdas patienter som behöver vård inom ett dygn p.g.a. en skada eller plötslig sjukdom.
Nödnumren

  • Nödnumret 112


Kontaktuppgifter

Mariegatan 16-20,
67200 Karleby
l-flygeln, ingång B1 (guidekarta)

Jourhjälpen
tfn 116 117

När du ringer jourhjälpsnumret kan du också lämna en begäran om att bli uppringd. Om du inte blivit uppringd inom tre timmar ber vi dig ringa på nytt.

Sekreterare 
tfn 040 653 4145
fax (06) 826 4651

Tf biträdande avdelningsskötare
Anette Rautapuro
tfn 0400 145 578

Biträdande avdelningsskötare
Teija Ronkainen
tfn 040 653 4482


Avdelningsskötare,
ansvarsområdeschef
Pirjo Sinko
tfn 044 723 2324


Överläkare, 
jourens medicinska chef 
Tomas Björk
tfn 06 826 3221 (sekreterare)


Serviceområdeschef
jour- och sjukvårdstjänster
Oskar Hagström
tfn 0400 145 549